Smittevern ved Einar Granum Kunstfagskole

10. august 2020

2871 Cdc Alissa Eckert Ms Modifisert
Foto: CDC, Alissa Eckert

Koronasituasjonen er utfordrende for oss alle. Vi på Einar Granum Kunstfagskole er opptatt av at studenter og ansatte skal føle seg trygge. Derfor har vi strenge smittevernregler her på skolen.


Du kan laste ned smittevernveilederen vår her: "Smittevernveileder for Einar Granum Kunstfagskole under covid-19-utbruddet". Våre smittevernregler er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet.

Under følger en oppsummering av tiltakene, og en visualisering av spesielle regler på skolen vår.


1. Smitteforebyggende tiltak

De tre grunnpilarene for å begrense smittespredning er:

1. Hold deg hjemme om du er syk eller føler deg syk.
2. Hold god hånd- og hostehygiene og godt renhold.
3. Hold anbefalt avstand.


2. Hvordan komme deg inn i bygget vårt

Hver morgen er vi mange som skal komme oss inn på skolen - omtrent på samme tid. Vi har lagt til rette for at det skal være så få studenter og ansatte som mulig på samme tid på skolen, men det vil likevel være mange her. Vi har opprettet egne inngangsdører for 1. og 2. årsstudentene.

* 2. årsstudentene bruker hovedinngangsdøra, følger merket område og vasker hendene på toalett ved Skulptursalen. Antibac kan også brukes dersom det blir nødvendig.
* 1. årsstudentene bruker inngang med Blåbua, følger merket område og vasker hendene med antibac.

Merk at dette kun gjelder når du skal inn i bygget om morgenen. Det er da mange kommer på samme tid. Når du først er inn i bygget og skal ut eller inn i løpet av dagen, er det hoveddøra som gjelder for alle.


3. Hylle- og skapregelen: 1 meter, maks 2 personer

Hver student får et eget låsbart skap og en hylle. Alle skal holde minst 1 meters avstand og det er lov til kun 2 personer på samme tid ved skap og hyller. Ved enkelte områder er det nødvendig med enveiskjøring, da skal du se etter piler på gulvet.

Vi minner deg på dette og har hengt opp plakater på alle hyller og skap.


4. Se etter den blå firkanten

Skal du oppholde deg i kantina eller stå i dokø, ser du etter den blå firkanten. Den er satt opp for å hjelpe deg med å holde nødvendig avstand og markerer hvor du skal sitte eller stå.


5. Streng praksis - for din skyld

Skolen følger en streng praksis knyttet til hvordan smittevernet tilrettelegges. Brudd på skolens smitteverntiltak vil få konsekvenser både for den det gjelder og for skolen. Studenter kan bli bortvist fra lokalene uten forvarsel. For øvrig gjelder skolens regler om bortvisning og utestengning.

Søk nå