Rullerende opptak

1 mai — 21 aug

Granumhel


Det er nå rullerende opptak.


Opptak til Einar Granum Kunstfagskole skjer på grunnlag av søknadsarbeider og en tekst om din motivasjon. Det blir gjort en helhetlig vurdering av dine søknadsarbeider, din motivasjon og annen dokumentasjon som du sender inn. Det kreves ikke generell studiekompetanse.

Logg deg inn på søknadsportalen vår for mer informasjon: soknad.granum-kunstfagskole.no

Søk nå