Teste Del av installasjon.

1. studieår avsluttes med en prosjektperiode, der studenten fordyper seg i enten Tegning, Maleri eller 3-dimensjonal form.