Teste Arbeid fra det avsluttende prosjektet etter to år på Kunstfagskole.