Teste Fra samarbeid mellom student på 3-DIM og student på Tegning.