Granumfestivalen 2024

27 apr — 28 apr

Granumfestivalen256
Fra Granumfestivalen 2023. Foto: Fartein Rudjord

Velkommen til Granumfestivalen 2024!

Inviter alle du kjenner og hold av datoen: 27.april 🕺🏻

Granumfestivalen er en årlig kunst- og kulturfestival som arrangeres av studenter ved Einar Granum Kunstfagskole.

Granumfestivalen 2024 på Facebook: Granumfestivalen 2024 | Facebook

--

Vi samarbeider med Oslo Open og ØST KUNST om aktiviteter for barn, unge og voksne. Vi har som felles mål at alle skal ha mulighet til å skape og å oppleve kunst. Vi vil bidra til å senke terskelen for å bli en del av kunstfeltet, for fremtidens kunststudenter, kunstnere og publikum.

-

Tidligere festivaler

Granumfestivalen 2023 | Facebook

Granumfestivalen 2022 | Facebook

Granumfestivalen 2019 | Facebook

Granumfestivalen 2018 | Facebook

Granumfestivalen 2017 | Facebook

Granumfestivalen 2016 | Facebook


Søk nå