Om oss

Einar Granum kunstfagskole tilbyr en 2-årig utdanning i Visuelle kunstfag, med mulighet for fordypning i Tegning, Maleri eller 3-dimensjonal kunst. 

Skolen ligger med utsikt mot Akerselva, sentralt plassert på Vulkan. Lokalene er store, lyse og åpne, og er med på å skape et unikt læringsmiljø for studenter og ansatte. 

Lærerne er alle utøvende kunstnere. I tillegg inviteres hvert år et stort antall gjestelærere - kunstnere, arkitekter og designere -  til å holde kurs, workshop, selvpresentasjoner og foredrag. 

Studentene står for ulike sosiale arrangementer gjennom hele året, som topper seg med Granumfestivalen i mai. 

Skolen var den første private kunstskolen som ble etablert i Norge, og er i dag den største 2-årige fagskoleutdanningen i Norge som tilbyr utdanning i Visuelle kunstfag.

Utdanningstilbudet ved Einar Granum Kunstfagskole er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), og kvalifisert til full støtte hos Statens lånekasse for utdanning. 

Historikk

2005

August 2005 flyttet skolen inn på Vulkan på Grünerløkka, til åpne, inkluderende og transparente lokaler. Med et romareal på mer enn 2000 kvm fikk skolen plass til verksteder for grafikk, skulptur og mørkeromsarbeid, snekkerverksted, to white cubes, auditorium, bibliotek og studentkantine.

2001

Skolen skiftet navn til Einar Granum Kunstfagskole, i pakt med endringer i fagplanen og skolens behov for å utvide seg mot designfag så vel som kunstfag,

2000

Skolen flyttet til Seilduksfabrikken på Grünerløkka.

1988

Skolen fikk statsstøtte på 75% av driftsutgiftene fra 1.august 1988. Granum kunstskole dekket et behov for grunnleggende realkompetanse innen kunstfaglige studieretninger. 

Sidsel Granum, Einar Granums kone, var ansvarlig for den økonomiske og praktiske delen av skolens drift. Hun omgjorde skolens eierform til en stiftelse. Hun ønsket at skolen skulle være et minne om Einar Granums kunstneriske og pedagogiske gjerning.

Fotografiet viser Einar Granum sin sønn som taler, med den mangeårige rektor Cecilie Broch Knudsen i bakgrunnen. 

1971

Våren 1971 flyttet skolen til Lybekkergaten. 

Foto: Joanna Butler, Arbeiderbladet. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

1969

Einar Granum Kunstskole ble etablert i Kongens gate 4 i Oslo våren 1969, som den første private kunstskole. Med 15 elever startet kunstneren Einar Granum et 3 måneders aftenkurs med undervisning tre ganger i uken. Skolen ble ganske snart en ettårig heldags skole. Fotografiet til høyre viser Einar Granum sammen med Pierre Lionel Matte. De ser i boken "Anvendt Kunstanatomi", med Pierre sine skissetegninger til Granums tekst. 

2005

August 2005 flyttet skolen inn på Vulkan på Grünerløkka, til åpne, inkluderende og transparente lokaler. Med et romareal på mer enn 2000 kvm fikk skolen plass til verksteder for grafikk, skulptur og mørkeromsarbeid, snekkerverksted, to white cubes, auditorium, bibliotek og studentkantine.

2001

Skolen skiftet navn til Einar Granum Kunstfagskole, i pakt med endringer i fagplanen og skolens behov for å utvide seg mot designfag så vel som kunstfag,

2000

Skolen flyttet til Seilduksfabrikken på Grünerløkka.

1988

Skolen fikk statsstøtte på 75% av driftsutgiftene fra 1.august 1988. Granum kunstskole dekket et behov for grunnleggende realkompetanse innen kunstfaglige studieretninger. 

Sidsel Granum, Einar Granums kone, var ansvarlig for den økonomiske og praktiske delen av skolens drift. Hun omgjorde skolens eierform til en stiftelse. Hun ønsket at skolen skulle være et minne om Einar Granums kunstneriske og pedagogiske gjerning.

Fotografiet viser Einar Granum sin sønn som taler, med den mangeårige rektor Cecilie Broch Knudsen i bakgrunnen. 

1971

Våren 1971 flyttet skolen til Lybekkergaten. 

Foto: Joanna Butler, Arbeiderbladet. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

1969

Einar Granum Kunstskole ble etablert i Kongens gate 4 i Oslo våren 1969, som den første private kunstskole. Med 15 elever startet kunstneren Einar Granum et 3 måneders aftenkurs med undervisning tre ganger i uken. Skolen ble ganske snart en ettårig heldags skole. Fotografiet til høyre viser Einar Granum sammen med Pierre Lionel Matte. De ser i boken "Anvendt Kunstanatomi", med Pierre sine skissetegninger til Granums tekst. 

Einar Granum Kunstfagskole har i alle år hatt en strukturert fagplan der undervisningen bygges opp med en gradvis progresjon. De senere årene har skolen utvidet innholdet i undervisningen til også å inkludere mer samtidige kunstneriske uttrykksformer, og med mer bruk av data og digitale medier. Undervisningen bygger på Einar Granums lærerbøker "Vi ser på kunst", "Vi tegner og maler" og "Anvendt kunstanatomi". Boken "Anvendt anatomi" er digitalisert, og kan leses her: http://www.ingetang.com/praxis...

Ansatte

Sonja Helen Wiik

Rektor

Ottar Gjerde

Direktør

Maiken Håvarstein

Studieleder

Hilde Diesen

Materialforvalter

Brit Nordlie

Kontorleder

Einar Granums Kunstpris

2003 — Sofie Berntsen

Einar Granums Kunstpris ble første gang delt ut i 2004 til Sofie Berntsen i Rådhusgalleriet i Oslo, og vil deles ut hvert år til en ung kunstner som arbeider i Norge.

Omtale fra Aftenposten den 06 Mai 2004: "Jeg liker å holde på for meg selv, sier Berntsen, som var nervøs da de mange fremmøtte lyttet til hennes korte takketale i Rådhusgalleriet i Oslo i går. Der ble det samtidig åpnet en utstilling med arbeider av studenter ved Einar Granums kunstfagskole. Med sin antibrautende fremferd, vil Sofie Berntsen heller gå i dybden. For å bli god. Og det synes hun at hun blir mer og mer. Det samme mener åpenbart juryen, som har falt for Berntsens formspråk, som delvis minner om jenters kopiering av sine idoler. Ifølge juryen beveger prisvinneren seg på en hårfin grense mellom kitsch og kunst og mellom det ungdommelig og det eleverte i en svært personlig stil.

2003 — Sofie Berntsen

Einar Granums Kunstpris ble første gang delt ut i 2004 til Sofie Berntsen i Rådhusgalleriet i Oslo, og vil deles ut hvert år til en ung kunstner som arbeider i Norge.

Omtale fra Aftenposten den 06 Mai 2004: "Jeg liker å holde på for meg selv, sier Berntsen, som var nervøs da de mange fremmøtte lyttet til hennes korte takketale i Rådhusgalleriet i Oslo i går. Der ble det samtidig åpnet en utstilling med arbeider av studenter ved Einar Granums kunstfagskole. Med sin antibrautende fremferd, vil Sofie Berntsen heller gå i dybden. For å bli god. Og det synes hun at hun blir mer og mer. Det samme mener åpenbart juryen, som har falt for Berntsens formspråk, som delvis minner om jenters kopiering av sine idoler. Ifølge juryen beveger prisvinneren seg på en hårfin grense mellom kitsch og kunst og mellom det ungdommelig og det eleverte i en svært personlig stil.

Naviger i skolens lokaler!

Da det ble klart at Einar Granum Kunstfagskole skulle flytte til VULKAN, ble det inngått et samarbeid med arkitektfirmaet Futhark og Amund Gulden om å planlegge og tegne en ny skole i gamle lokaler. Blant annet ble taket løftet og skolen fikk 6 overlyssaler med stor takhøyde. Det ble lagt vekt på gode lysforhold, med effektiv arealutnyttelse og god funksjonalitet. 

Undervisningsrommene har innsyn, slik at studentene kan hente inspirasjon og kunnskap fra hverandres erfaringer og arbeid. Åpne løsninger med felles myldreplasser og uformelle møtesteder stimulerer til opparbeidelse av tillit og samarbeid.

Auditorium er sentralt plassert og strekker seg over to etasjer, med rikelig overlys og mulighet for blending.

Det er godt utstyrte verkesteder til grafikk, skulptur, mørkeromsarbeid og snekker- og modellarbeid, med sirkel- og båndsag, dreiebenk, og diverse elektrisk- og håndverktøy. To datarom er utstyrt med 20 Mac´er. Biblioteket har vel 2000 titler og er utstyrt med leseplasser. 

Det er utstillingsvegger for studentarbeider, to white cubes og prosjektrom.

Den selvbetjente studentkantinen er åpen mot inngangspartiet og kan utvides ved større arrangementer.

Utviklingen av Einar Granum Kunstfagskoles lokaler var del av en oppgradering av hele VULKAN-området, som eies av Anthon B.Nilsen Eiendom og Aspelin-Ramm Gruppen AS. Arkitektkontoret LPO vant konkurransen om Vulkanutbyggingen. De har med sine løsninger trukket spennende linjer, med mål om å skape en tettere integrasjon mellom kunst, design, arkitektur, media og informasjonsteknologi innenfor et begrenset område langs Oslos egentlige hovedpulsåre, Akerselva.

Linker

Forum for Kunstfaglig utdanning 

Einar Granum Kunstfagskole er medlem av Forum for Kunstfaglig utdanning, et felles organ for de offentlig godkjente kunstskolene i Norge. Forumet arbeider med felles kriterier og kvalitetssikring av faglige, pedagogiske og organisatoriske spørsmål knyttet til utdanningsinstitusjonene. Forumet har minst fire møter i året.

Kontakt forum for Kunstfaglig utdanning: og@granum-kunstfagskole.no

nORSKE FAG-OG FRISKOLERS LANDSFORBUND

Einar Granum Kunstfagskole er også medlem av Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL). NFFL er en samlende organisasjon for private skoleeiere av fag- og friskoler. Forbundets formål er å ivareta friskolenes interesser, arbeide for at de får så gode arbeidsvilkår som mulig innenfor alle undervisningsområder, samt stimulere til et høyt faglig og etisk nivå
blant de private skoler.

Kontakt oss

Skolen ligger i den nye bydelen VULKAN helt nede ved Akerselva.

Skolen ligger sentralt plassert i forhold til offentlig kommunikasjon, i den nye bydelen VULKAN mellom Grünerløkka og Maridalsveien. Et stort antall buss- og trikkeruter går fra både i Maridalsveien, Thorvald Meyers gate og Trondheimsveien. 

Skolen ligger i et attraktivt naturområde inntil Akerselva, omgitt av grøntområder. Mathallen, Dansens hus og Bellona er våre nærmeste naboer, og det er kun noen få minutters gange til Kunsthøgskolen og Arkitektur- og designhøgskolen.

Kontakt oss


Einar Granum Kunstfagskole Vulkan 17 0178 Oslo Tel: +47 22 99 03 40

Inntaksrelaterte Spørsmål

inntak@granum-kunstfagskole.no

Generelle Spørsmål

info@granum-kunstfagskole.no
(betjenes ikke i sommerferien)