Om oss

Einar Granum Kunstfagskole tilbyr en toårig utdanning i visuelle kunstfag, med mulighet for fordypning andre studieår innen tegning, maleri eller tredimensjonal kunst. 

Skolen ligger sentralt plassert på Vulkan i Oslo, med utsikt mot Akerselva. Lokalene våre er store, lyse og åpne, og er med på å skape et unikt læringsmiljø for både studenter og ansatte. Lærerne våre har en solid bakgrunn som billedkunstnere, kunsthistorikere og pedagoger. De har bred kompetanse innen det visuelle kunstfeltet og spesielt inne de tre fordypningene tegning, maleri og tredimensjonal kunst. I tillegg til den faste fagstaben, møter studentene hvert år en rekke gjestelærere fra kunst-, design- og arkitekturfeltet.

Studentene våre er aktivt med på å skape et godt miljø på skolen. Gjennom hele året arrangerer de ulike sosiale hendelser som topper seg med Granumfestivalen i april.

Våren 2018 utarbeidet rektor i tett dialog med studenter og ansatte Etiske retningslinjer og rutiner for varsling ved Einar Granum Kunstfagskole. Vi driver et pågående arbeid med legge til rette for et godt og trygt læringsmiljø for studentene og et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte.

Skolen var den første private kunstskolen som ble etablert i Norge, og er i dag den største toårige fagskoleutdanningen i landet som tilbyr utdanning i Visuelle kunstfag. Utdanningstilbudet ved Einar Granum Kunstfagskole er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), og kvalifisert til full støtte hos Statens lånekasse for utdanning. 

Historikk

1970

Einar Granum Kunstskole ble etablert i Kongens gate 4 i Oslo våren 1970, som den første private kunstskole. Med 15 elever startet kunstneren Einar Granum et 3 måneders aftenkurs med undervisning tre ganger i uken. Skolen ble ganske snart en ettårig heldags skole. Fotografiet til høyre viser Einar Granum sammen med Pierre Lionel Matte. De ser i boken "Anvendt Kunstanatomi", med Pierre sine skissetegninger til Granums tekst.

1971

Våren 1971 flyttet skolen fra Kongens gate til Storgata. Flere år senere flyttet skolen videre til Lybekkergata.

Foto fra Lybekkergata: Joanna Butler, Arbeiderbladet. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

1988

Skolen fikk statsstøtte på 75% av driftsutgiftene fra 1.august 1988. Granum kunstskole dekket et behov for grunnleggende realkompetanse innen kunstfaglige studieretninger. 

Sidsel Granum, Einar Granums kone, var ansvarlig for den økonomiske og praktiske delen av skolens drift. Hun omgjorde skolens eierform til en stiftelse. Hun ønsket at skolen skulle være et minne om Einar Granums kunstneriske og pedagogiske gjerning.

Fotografiet viser skolens styreleder gjennom mange år Per Einar Granum, sønn av Sidsel og Einar Granum. 

2000

Skolen flyttet til Seilduksfabrikken på Grünerløkka.

2001

Skolen skiftet navn til Einar Granum Kunstfagskole, i pakt med endringer i fagplanen og skolens behov for å utvide seg mot designfag så vel som kunstfag.

Bildet viser studenter med mangeårig faglærer Geir Yttervik, under arbeid i malersalen.

2005

August 2005 flyttet skolen inn på Vulkan på Grünerløkka, til åpne, inkluderende og transparente lokaler. Med et romareal på mer enn 2000 kvm fikk skolen plass til verksteder for grafikk, skulptur og mørkeromsarbeid, snekkerverksted, to white cubes, auditorium, bibliotek og studentkantine.

2020

Vinteren 2020 feirer skolen 50-årsjubileum. Program for markeringen er under utarbeidelse.

Bildet viser studenter med mangeårig faglærer Ebba Bring, på atelierbesøk i muralverkstedet hos Irma Salo Jæger.

Foto: Eva Løveid Mølster


1970

Einar Granum Kunstskole ble etablert i Kongens gate 4 i Oslo våren 1970, som den første private kunstskole. Med 15 elever startet kunstneren Einar Granum et 3 måneders aftenkurs med undervisning tre ganger i uken. Skolen ble ganske snart en ettårig heldags skole. Fotografiet til høyre viser Einar Granum sammen med Pierre Lionel Matte. De ser i boken "Anvendt Kunstanatomi", med Pierre sine skissetegninger til Granums tekst.

1971

Våren 1971 flyttet skolen fra Kongens gate til Storgata. Flere år senere flyttet skolen videre til Lybekkergata.

Foto fra Lybekkergata: Joanna Butler, Arbeiderbladet. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

1988

Skolen fikk statsstøtte på 75% av driftsutgiftene fra 1.august 1988. Granum kunstskole dekket et behov for grunnleggende realkompetanse innen kunstfaglige studieretninger. 

Sidsel Granum, Einar Granums kone, var ansvarlig for den økonomiske og praktiske delen av skolens drift. Hun omgjorde skolens eierform til en stiftelse. Hun ønsket at skolen skulle være et minne om Einar Granums kunstneriske og pedagogiske gjerning.

Fotografiet viser skolens styreleder gjennom mange år Per Einar Granum, sønn av Sidsel og Einar Granum. 

2000

Skolen flyttet til Seilduksfabrikken på Grünerløkka.

2001

Skolen skiftet navn til Einar Granum Kunstfagskole, i pakt med endringer i fagplanen og skolens behov for å utvide seg mot designfag så vel som kunstfag.

Bildet viser studenter med mangeårig faglærer Geir Yttervik, under arbeid i malersalen.

2005

August 2005 flyttet skolen inn på Vulkan på Grünerløkka, til åpne, inkluderende og transparente lokaler. Med et romareal på mer enn 2000 kvm fikk skolen plass til verksteder for grafikk, skulptur og mørkeromsarbeid, snekkerverksted, to white cubes, auditorium, bibliotek og studentkantine.

2020

Vinteren 2020 feirer skolen 50-årsjubileum. Program for markeringen er under utarbeidelse.

Bildet viser studenter med mangeårig faglærer Ebba Bring, på atelierbesøk i muralverkstedet hos Irma Salo Jæger.

Foto: Eva Løveid Mølster


Einar Granum Kunstfagskole har i alle år hatt en strukturert fagplan der undervisningen bygges opp med en gradvis progresjon. De senere årene har skolen utvidet innholdet i undervisningen til også å inkludere mer samtidige kunstneriske uttrykksformer, og med mer bruk av data og digitale medier. Undervisningen bygger på Einar Granums lærerbøker "Vi ser på kunst", "Vi tegner og maleri" og "Anvendt kunstanatomi. Med tegninger av Pierre Lionel Matte".

Ansatte

Eva Løveid Mølster

Rektor

Ottar Gjerde

Direktør

Anne Thomassen

Studieleder og studentkontakt

Hilde Diesen

Materialforvalter

Henrik Waarum

Diversør

Einar Granums Kunstpris

2012 — Marte Johnslien

EINAR GRANUMS KUNSTPRIS BLE ETABLERT AV SIDSEL OG EINAR GRANUMS FOND OG BLE DELT UT I PERIODEN 2004-2012.

Siste gang gikk prisen til Marte Johnslien som startet sin kunstutdannelse på Einar Granum Kunstfagskole. Marte Johnslien (født 1977) har også studert ved Kunstakademiet i Oslo, Robert Meyer Kunsthøgskole og Bath Spa University UK. Marte Johnslien har gjort seg bemerket på flere områder i kunstfeltet. Hun beveger seg fra utstilling til bokutgivelser og utsmykkingsoppdrag. Hennes utstilling Forente Nyanser (Galleri Riis 2011) ble innkjøpt av Nasjonalmuseet.

Juryen sier: Marte Johnslien er ennå i startgropen av sitt virke som kunstner, men har likevel rukket å produsere en finrekke prosjekter og verk som med sin stringens og gjennomførte uttrykk utmerker henne i det norskekunstfeltet. Hun jobber med bilder og bøker, men viser i tillegg et særegent talent for installasjon ogskulptur, ofte av den monumentale sorten. Hennes arbeider i det offentlige rom er djerve og kompetente,og peker ut en litt uvanlig retning for en kvinnelig kunstner i hennes generasjon. Johnslien håndterer et uhøytidlig, organisk-romantisk uttrykk med samme fortrolighet som hun tar for segtradisjonsuttrykk som formalisme og minimalisme, eksempelvis i uteromsskulpturen Blindfold, utenfor Gulating lagmannsrett i Bergen. Johnslien håndterer med finstilt avstand politisk ladde emner og kunsthistoriske referanser. Hun har idemessig spennvidde og vilje til å forfølge ideer over tid, fram til en stødigutførelse.

2012 — Marte Johnslien

EINAR GRANUMS KUNSTPRIS BLE ETABLERT AV SIDSEL OG EINAR GRANUMS FOND OG BLE DELT UT I PERIODEN 2004-2012.

Siste gang gikk prisen til Marte Johnslien som startet sin kunstutdannelse på Einar Granum Kunstfagskole. Marte Johnslien (født 1977) har også studert ved Kunstakademiet i Oslo, Robert Meyer Kunsthøgskole og Bath Spa University UK. Marte Johnslien har gjort seg bemerket på flere områder i kunstfeltet. Hun beveger seg fra utstilling til bokutgivelser og utsmykkingsoppdrag. Hennes utstilling Forente Nyanser (Galleri Riis 2011) ble innkjøpt av Nasjonalmuseet.

Juryen sier: Marte Johnslien er ennå i startgropen av sitt virke som kunstner, men har likevel rukket å produsere en finrekke prosjekter og verk som med sin stringens og gjennomførte uttrykk utmerker henne i det norskekunstfeltet. Hun jobber med bilder og bøker, men viser i tillegg et særegent talent for installasjon ogskulptur, ofte av den monumentale sorten. Hennes arbeider i det offentlige rom er djerve og kompetente,og peker ut en litt uvanlig retning for en kvinnelig kunstner i hennes generasjon. Johnslien håndterer et uhøytidlig, organisk-romantisk uttrykk med samme fortrolighet som hun tar for segtradisjonsuttrykk som formalisme og minimalisme, eksempelvis i uteromsskulpturen Blindfold, utenfor Gulating lagmannsrett i Bergen. Johnslien håndterer med finstilt avstand politisk ladde emner og kunsthistoriske referanser. Hun har idemessig spennvidde og vilje til å forfølge ideer over tid, fram til en stødigutførelse.

Naviger i skolens lokaler!

Da det ble klart at Einar Granum Kunstfagskole skulle flytte til VULKAN, ble det inngått et samarbeid med arkitektfirmaet Futhark og Amund Gulden om å planlegge og tegne en ny skole i gamle lokaler. Blant annet ble taket løftet og skolen fikk 6 overlyssaler med stor takhøyde. Det ble lagt vekt på gode lysforhold, med effektiv arealutnyttelse og god funksjonalitet. 

Undervisningsrommene har innsyn, slik at studentene kan hente inspirasjon og kunnskap fra hverandres erfaringer og arbeid. Åpne løsninger med felles myldreplasser og uformelle møtesteder stimulerer til opparbeidelse av tillit og samarbeid.

Auditorium er sentralt plassert og strekker seg over to etasjer, med rikelig overlys og mulighet for blending.

Det er godt utstyrte verkesteder til grafikk, skulptur, mørkeromsarbeid og snekker- og modellarbeid, med sirkel- og båndsag, dreiebenk, og diverse elektrisk- og håndverktøy. To datarom er utstyrt med 20 Mac´er. Biblioteket har vel 2000 titler og er utstyrt med leseplasser. 

Det er utstillingsvegger for studentarbeider, to white cubes og prosjektrom.

Den selvbetjente studentkantinen er åpen mot inngangspartiet og kan utvides ved større arrangementer.

Utviklingen av Einar Granum Kunstfagskoles lokaler var del av en oppgradering av hele VULKAN-området, som eies av Anthon B.Nilsen Eiendom og Aspelin-Ramm Gruppen AS. Arkitektkontoret LPO vant konkurransen om Vulkanutbyggingen. De har med sine løsninger trukket spennende linjer, med mål om å skape en tettere integrasjon mellom kunst, design, arkitektur, media og informasjonsteknologi innenfor et begrenset område langs Oslos egentlige hovedpulsåre, Akerselva.

Linker

Etiske retningslinjer og rutiner for varsling ved Einar Granum Kunstfagskole

Våren 2018 utarbeidet rektor i tett dialog med studenter og ansatte Etiske retningslinjer og rutiner for varsling ved Einar Granum Kunstfagskole. (Klikk på linken i tittelen for å åpne dokumentet.) Vi driver et pågående arbeid med legge til rette for et godt og trygt læringsmiljø for studentene og et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte.


Forum for kunstfaglig utdanning 

Einar Granum Kunstfagskole er medlem av Forum for kunstfaglig utdanning (FORUM), et felles organ for de offentlig godkjente kunstskolene i Norge. Forumet arbeider med felles kriterier og kvalitetssikring av faglige, pedagogiske og organisatoriske spørsmål knyttet til utdanningsinstitusjonene. Forumet har minst fire møter i året.

Kontakt FORUM: og@granum-kunstfagskole.no

Norske fag- og friskolers landsforbund

Einar Granum Kunstfagskole er også medlem av Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL). NFFL er en samlende organisasjon for private skoleeiere av fag- og friskoler. Forbundets formål er å ivareta friskolenes interesser, arbeide for at de får så gode arbeidsvilkår som mulig innenfor alle undervisningsområder, samt stimulere til et høyt faglig og etisk nivå blant de private skoler.

Kontakt oss

Skolen ligger i bydelen VULKAN helt nede ved Akerselva.

Skolen ligger sentralt plassert i forhold til offentlig kommunikasjon, i den nye bydelen VULKAN mellom Grünerløkka og Maridalsveien. Et stort antall buss- og trikkeruter går fra Maridalsveien, Thorvald Meyers gate og Trondheimsveien. 

Skolen ligger i et attraktivt naturområde inntil Akerselva, omgitt av grøntområder. Mathallen, Dansens hus og Bellona er våre nærmeste naboer, og det er kun noen få minutters gange til Kunsthøgskolen og Arkitektur- og designhøgskolen.


Fakturaadresse (post)

  • Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole
  • Vulkan 17
  • 0178 Oslo
  • Organisasjonsnummer: 980 799 301


Faktura på e-post

For fakturaer som blir sendt i PDF-format, bruk e-post: og@granum-kunstfagskole.no

Kontakt oss


Einar Granum Kunstfagskole, Vulkan 17 0178 Oslo, Telefon: +47 22 99 03

Inntaksrelaterte Spørsmål

inntak@granum-kunstfagskole.no

Generelle Spørsmål

info@granum-kunstfagskole.no
(betjenes ikke i sommerferien)