Irma Salo Jægers ateiler
Irma Salo Jæger med en gruppe Granum-studenter i sitt ateier på Muralverkstedet i Oslo. Foto: Eva Løveid Mølster (2017)
Veiledning i klasserommet
Studenter veiledes av lærer i maleri Geir Yttervik. Foto: Einar Granum Kunstfagskole (2007)
Kveldskroki 2018
Kveldskroki på Granum. Stillbilde: Daniel Øverland (2018)
Mari Røysamb veileder
Faglærer og billedkunstner Mari Røysamb veileder andreårsstudent Max Mogensen i modellering. Foto: Lea Stuedahl

Om oss

Einar Granum Kunstfagskole tilbyr en toårig høyere yrkesfaglig utdanning i visuelle kunstfag, med mulighet for fordypning andre studieår innen tegning, maleri eller tredimensjonal kunst. Fullført og godkjent toårig høyere yrkesfaglig utdanning i visuelle kunstfag gir 120 studiepoeng og graden "høyere fagskolegrad i visuelle kunstfag".

Vi med i samordna opptak til fagskoler. Les mer her: Velkommen som søker!

Lærerne våre er aktivt utøvende billedkunstnere, formidlere og pedagoger. De har bred kompetanse innen det visuelle kunstfeltet og spesielt inne de tre fordypningene tegning, maleri og tredimensjonal kunst. I tillegg til den faste fagstaben, møter studentene hvert år en rekke gjestelærere fra kunst-, design-, illustrasjons- og arkitekturfeltet.

Skolen ligger sentralt plassert på Vulkan i Oslo, med utsikt mot Akerselva. Lokalene våre er store, lyse og åpne, og er med på å skape et unikt læringsmiljø for både studenter og ansatte.

Studentene våre er aktive med på å skape et godt miljø på skolen. Gjennom hele året arrangerer de ulike sosiale hendelser som topper seg med Granumfestivalen i april.

Vi driver et pågående arbeid med legge til rette for et godt og trygt læringsmiljø for studentene og et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte. Her kan du lese skolens etiske retningslinjer og rutiner for varsling.

Skolen ble etablert av billedkunstner og pedagog Einar Granum i 1970, og er i dag landets største toårige høyere yrkesfaglige utdanningen som tilbyr utdanning i visuelle kunstfag. Utdanningstilbudet ved Einar Granum Kunstfagskole er godkjent av NOKUT, og kvalifisert til full støtte hos Lånekassen. Skolen tilknyttet Studentsamskipnaden SiO.

Historikk

1970

Einar Granum Kunstskole ble etablert i Kongens gate 4 i Oslo våren 1970, som den første private kunstskole. Med 15 elever startet kunstneren Einar Granum et tremåneders kveldskurs med undervisning tre ganger i uka. Skolen ble ganske snart en ettårig heldags skole.

Les mer: NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | Femti år med kreativ kvalitet

Einar Granum og Pierre Lionel Matte
Einar Granum i klasserom og sammen med Pierre Lionel Matte. Foto: Eivind Eriksen (Arbeiderbladet)

1971

Våren 1971 flyttet skolen fra Kongens gate til Storgata. Flere år senere flyttet skolen videre til Lybekkergata.

Les mer: NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | Femti år med kreativ kvalitet

Lybekkergata
Skolemiljø i Lybekkegata. Foto: Jonna Butler (Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)

1988 og 1989

Skolen fikk statsstøtte på 75% av driftsutgiftene fra 1.august 1988. Einar Granum Kunstskole dekket et behov for grunnleggende realkompetanse innen kunstfaglige studieretninger.

Sidsel Granum, Einar Granums kone, var ansvarlig for den økonomiske og praktiske delen av skolens drift. Hun omgjorde skolens eierform til en stiftelse i 1998. Hennes ønske med stiftelsen var å sikre skolens fremtid ved å gi den en betydelig grad av selvstendighet og forutsigbarhet i sin organisasjons- og driftsform. Hun ville også sikre at skolen skulle være et minne om Einar Granums kunstneriske og pedagogiske gjerning.

Les mer: NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | Femti år med kreativ kvalitet

Sidsel og Einar Granum 1988
Sidsel og Einar Granum. 1988. Foto: Eivind Eriksen (Arbeiderbladet)

2000

Skolen flyttet til Seilduksfabrikken på Grünerløkka.

Les mer: NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | Femti år med kreativ kvalitet

Biblioteket og verkstedet i Seilduksfabrikken
Biblioteket og verkstedet i Seilduksfabrikken.

2001

Skolen skiftet navn til Einar Granum Kunstfagskole, i pakt med endringer i fagplanen og skolens behov for å utvide seg mot designfag så vel som kunstfag.

Les mer: NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | Femti år med kreativ kvalitet

Undervisning
Faglærer Geir Yttervik veileder maleristudenter.

2005

August 2005 flyttet skolen inn på Vulkan på Grünerløkka, til åpne, inkluderende og transparente lokaler. Med et romareal på mer enn 2000 kvm fikk skolen plass til verksteder for grafikk, skulptur og mørkeromsarbeid, snekkerverksted, to white cubes, auditorium, bibliotek og studentkantine.

Les mer: NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | Femti år med kreativ kvalitet

Vulkan
Miljøbilde fra Vulkan.

2020

I 2020 feiret skolen 50-årsjubileum. Jubileet skulle markeres ved en storstilt utstilling på Kunstnernes Hus (25. april - 17. mai), Granumfestivalen 2020 (25. april) og en jubileumsbok. Koronapandemien satte en stopper for mye, men jubileumsboka Ingen plass for fritidsgenier kom ut i 2021.

Les mer: NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | Femti år med kreativ kvalitet


Ingen plass for fritidsgenier
Jubileumsboka "Ingen plass for fritidsgenier". Foto: Fartein Rudjord
Einar Granum og Pierre Lionel Matte
Einar Granum i klasserom og sammen med Pierre Lionel Matte. Foto: Eivind Eriksen (Arbeiderbladet)

1970

Einar Granum Kunstskole ble etablert i Kongens gate 4 i Oslo våren 1970, som den første private kunstskole. Med 15 elever startet kunstneren Einar Granum et tremåneders kveldskurs med undervisning tre ganger i uka. Skolen ble ganske snart en ettårig heldags skole.

Les mer: NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | Femti år med kreativ kvalitet

Lybekkergata
Skolemiljø i Lybekkegata. Foto: Jonna Butler (Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)

1971

Våren 1971 flyttet skolen fra Kongens gate til Storgata. Flere år senere flyttet skolen videre til Lybekkergata.

Les mer: NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | Femti år med kreativ kvalitet

Sidsel og Einar Granum 1988
Sidsel og Einar Granum. 1988. Foto: Eivind Eriksen (Arbeiderbladet)

1988 og 1989

Skolen fikk statsstøtte på 75% av driftsutgiftene fra 1.august 1988. Einar Granum Kunstskole dekket et behov for grunnleggende realkompetanse innen kunstfaglige studieretninger.

Sidsel Granum, Einar Granums kone, var ansvarlig for den økonomiske og praktiske delen av skolens drift. Hun omgjorde skolens eierform til en stiftelse i 1998. Hennes ønske med stiftelsen var å sikre skolens fremtid ved å gi den en betydelig grad av selvstendighet og forutsigbarhet i sin organisasjons- og driftsform. Hun ville også sikre at skolen skulle være et minne om Einar Granums kunstneriske og pedagogiske gjerning.

Les mer: NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | Femti år med kreativ kvalitet

Biblioteket og verkstedet i Seilduksfabrikken
Biblioteket og verkstedet i Seilduksfabrikken.

2000

Skolen flyttet til Seilduksfabrikken på Grünerløkka.

Les mer: NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | Femti år med kreativ kvalitet

Undervisning
Faglærer Geir Yttervik veileder maleristudenter.

2001

Skolen skiftet navn til Einar Granum Kunstfagskole, i pakt med endringer i fagplanen og skolens behov for å utvide seg mot designfag så vel som kunstfag.

Les mer: NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | Femti år med kreativ kvalitet

Vulkan
Miljøbilde fra Vulkan.

2005

August 2005 flyttet skolen inn på Vulkan på Grünerløkka, til åpne, inkluderende og transparente lokaler. Med et romareal på mer enn 2000 kvm fikk skolen plass til verksteder for grafikk, skulptur og mørkeromsarbeid, snekkerverksted, to white cubes, auditorium, bibliotek og studentkantine.

Les mer: NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | Femti år med kreativ kvalitet

Ingen plass for fritidsgenier
Jubileumsboka "Ingen plass for fritidsgenier". Foto: Fartein Rudjord

2020

I 2020 feiret skolen 50-årsjubileum. Jubileet skulle markeres ved en storstilt utstilling på Kunstnernes Hus (25. april - 17. mai), Granumfestivalen 2020 (25. april) og en jubileumsbok. Koronapandemien satte en stopper for mye, men jubileumsboka Ingen plass for fritidsgenier kom ut i 2021.

Les mer: NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | Femti år med kreativ kvalitet


Einar Granum Kunstfagskole har i alle år hatt en strukturert fagplan der undervisningen bygges opp med en gradvis progresjon. De senere årene har skolen utvidet innholdet i undervisningen til også å inkludere mer samtidige kunstneriske uttrykksformer, og med mer bruk av data og digitale medier. Undervisningen bygger på Einar Granums lærerbøker "Vi ser på kunst", "Vi tegner og maleri" og "Anvendt kunstanatomi. Med tegninger av Pierre Lionel Matte".

Ansatte

Gjestelærere

Lærerne på Einar Granum Kunstfagskole har solid bakgrunn som billedkunstnere, kunsthistorikere og pedagoger. De er aktivt utøvende kunstnere og har bred kompetanse innen det visuelle kunstfeltet og spesielt inne de tre fordypningene tegning, maleri og tredimensjonal kunst.

I tillegg til den faste staben møter studentene våre hvert år en rekke gjestelærere fra kunst-, design-, illustratør- og arkitekturfeltet.

Irma Salo Jæger på sitt atelier.
Irma Salo Jæger veileder studenter på sitt atelier. Foto: Eva Løveid Mølster (2017)


Skoleåret 2020/21 engasjerer vi følgende gjestelærere:

Morten Eckersberg    |      Nettside
Lea Stuedahl    |      Nettside
Anne Weyer-Larsen    |      Nettside
Nebil Zaman    |      Nettside
Katarina Caspersen    |      Nettside
Mikael Hegnar    |      Nettside
Richard Alexandersson    |      Nettside
Mette Lorentzen    |      Nettside
Mercedes Mühleisen    |      Nettside
Patricia Rispatron Berg    |      Nettside
Gisle Harr    |      Nettside
Andreas B. Amble    |      Nettside
Love Terins    |      Nettside
Marthe Strand Mourier    |      Nettside
Mikael Øye Hegnar    |      Nettside
Stig Marlon Weston    |      Nettside
Liz Ramsey    |      Nettside
Linda Lerseth    |      Nettside
Erle Saxegaard    |      Nettside
Fredrick Arnøy    |      Nettside
Eivind Wittemann    |      Nettside
Irma Salo Jæger    |      Nettside
Marianne Karlsen    |      Nettside
Anders Holen    |      Nettside
Martin M. Hvattum    |      Nettside
Aleksander Johan Andreassen    |      Nettside
Jon Benjamin Tallerås    |      Nettside
Muralverkstedet    |      Nettside
Geir Moen    |      Nettside
Tito Frey    |      Nettside
Frithjof Hoel    |      Nettside

Våre studenter

Presentasjon av skolens studenter

Einar Granum Kunstfagskole tilbyr en toårig høyere yrkesfaglig utdanning i visuelle kunstfag, med mulighet for fordypning andre studieår innen tegning, maleri eller tredimensjonal kunst.

2021 — Avgangskullet

Studentenes avgangsarbeider vises i Vårutstillingen 2021.

Vårutstillingen 2021Vårutstillingen på Granum 2021


Fordypning i tredimensjonal kunst (3dim) 2021

Laura Al-Jubury

Wilson Cabral

Amanda Ruiz Friis

Silje Eriksen Gresseth

Sara Midtskogen Haave

Anders Hagen

Synne Nordvi Halvorsen

Eira Libakken

Camilla Marie Lium

Kassia Rebekka Marin

Ingrid Nymoen

Christine Nøtnes

Ulises Hernan Rocha og o.h.rocha_art

Hanne Román

Mitra Shamloo

Marita Wolles og Mawo Art

-


Fordypning i tegning 2021

Erland Mo Andreassen

Ella Barcley

Mickaela Bernhart

Mia Daniels

Ingrid Sofie Bysveen Eikefet

Inga Hallbeck

Alvilde Budalen Hansen

Helene Kvarmesbakk

Eline Lombnæs

Carolina Lykins

Hanne Moen

Thea Moen

Sara Nørbech

Ronja Andrea Edvardsen Sakariassen

Ylva Øverland Sørli

Nathaniel Emilio Taveras

Emilie Charlotte Ellila Thomassen

Torkel Sørlien Thorsen

Amanda Berg Tonning

Cecilie Wilhelmsen Trevino

-


Fordypning i maleri 2021

Michael Aure

Marius Bakken Brekke

Haakon Eilertsen

Ingrid Christine Borthne Gundersen

Wolphine Høydalsnes

Ingrid Kvale Kiran

Sofie Eliassen Kjær

Marita Nybøe Kløvstad

Randi Oline Motzfeldt

Tuva Lise Odberg

Jørgen Raudås

David Revheim

Jonas Halvorsen Ropstad

Thomas Sandli

Elisabeth Fure Schwarz

Kai-Arne Solbakken

Nikolai Timofeev

Ragnhild Kristine Jamne Tokvam

Oda Trones

Anette Olianna Walbeck

Xander Welle

Thea Marie Snekkerbakken Westrum

Marius Ødegaard

-

Inngangspartiet
Einar Granum Kunstfagskole på Vulkan i Oslo

2021 — Avgangskullet

Inngangspartiet
Einar Granum Kunstfagskole på Vulkan i Oslo

Studentenes avgangsarbeider vises i Vårutstillingen 2021.

Vårutstillingen 2021Vårutstillingen på Granum 2021


Fordypning i tredimensjonal kunst (3dim) 2021

Laura Al-Jubury

Wilson Cabral

Amanda Ruiz Friis

Silje Eriksen Gresseth

Sara Midtskogen Haave

Anders Hagen

Synne Nordvi Halvorsen

Eira Libakken

Camilla Marie Lium

Kassia Rebekka Marin

Ingrid Nymoen

Christine Nøtnes

Ulises Hernan Rocha og o.h.rocha_art

Hanne Román

Mitra Shamloo

Marita Wolles og Mawo Art

-


Fordypning i tegning 2021

Erland Mo Andreassen

Ella Barcley

Mickaela Bernhart

Mia Daniels

Ingrid Sofie Bysveen Eikefet

Inga Hallbeck

Alvilde Budalen Hansen

Helene Kvarmesbakk

Eline Lombnæs

Carolina Lykins

Hanne Moen

Thea Moen

Sara Nørbech

Ronja Andrea Edvardsen Sakariassen

Ylva Øverland Sørli

Nathaniel Emilio Taveras

Emilie Charlotte Ellila Thomassen

Torkel Sørlien Thorsen

Amanda Berg Tonning

Cecilie Wilhelmsen Trevino

-


Fordypning i maleri 2021

Michael Aure

Marius Bakken Brekke

Haakon Eilertsen

Ingrid Christine Borthne Gundersen

Wolphine Høydalsnes

Ingrid Kvale Kiran

Sofie Eliassen Kjær

Marita Nybøe Kløvstad

Randi Oline Motzfeldt

Tuva Lise Odberg

Jørgen Raudås

David Revheim

Jonas Halvorsen Ropstad

Thomas Sandli

Elisabeth Fure Schwarz

Kai-Arne Solbakken

Nikolai Timofeev

Ragnhild Kristine Jamne Tokvam

Oda Trones

Anette Olianna Walbeck

Xander Welle

Thea Marie Snekkerbakken Westrum

Marius Ødegaard

-

Da det ble klart at Einar Granum Kunstfagskole skulle flytte til VULKAN, ble det inngått et samarbeid med arkitektfirmaet Futhark og Amund Gulden om å planlegge og tegne en ny skole i gamle lokaler. Blant annet ble taket løftet og skolen fikk 6 overlyssaler med stor takhøyde. Det ble lagt vekt på gode lysforhold, med effektiv arealutnyttelse og god funksjonalitet.

Undervisningsrommene har innsyn, slik at studentene kan hente inspirasjon og kunnskap fra hverandres erfaringer og arbeid. Åpne løsninger med felles myldreplasser og uformelle møtesteder stimulerer til opparbeidelse av tillit og samarbeid.

Auditorium er sentralt plassert og strekker seg over to etasjer, med rikelig overlys og mulighet for blending.

Det er godt utstyrte verkesteder til grafikk, skulptur, mørkeromsarbeid og snekker- og modellarbeid, med sirkel- og båndsag, dreiebenk, og diverse elektrisk- og håndverktøy. To datarom er utstyrt med 20 Mac´er. Biblioteket har vel 2000 titler og er utstyrt med leseplasser.

Det er utstillingsvegger for studentarbeider, to white cubes og prosjektrom.

Den selvbetjente studentkantinen er åpen mot inngangspartiet og kan utvides ved større arrangementer.

Utviklingen av Einar Granum Kunstfagskoles lokaler var del av en oppgradering av hele VULKAN-området, som eies av Anthon B. Nilsen Eiendom og Aspelin-Ramm Gruppen AS. Arkitektkontoret LPO vant konkurransen om Vulkanutbyggingen. De har med sine løsninger trukket spennende linjer, med mål om å skape en tettere integrasjon mellom kunst, design, arkitektur, media og informasjonsteknologi innenfor et begrenset område langs Oslos egentlige hovedpulsåre, Akerselva.

Skolens styrer og samarbeidspartnere

Skolestyrets medlemmer

Per Einar Granum (styreleder)
Jan Skarpaas (nestleder)
Jeannette Christensen
Halvard Haugerud
David Revheim (studentrepresentant)
Kristin Granum Rosebø
Ole Rosén (ansatterepresentant)
Dag Tørvold
--
Vilja Askelund (studentrepresentant, vara)
Ebba Bring (ansatterepresentant, vara)
Andreas Ulstein Granum (2. vara)
Kaja Granum Skarpaas (1. vara)


Stiftelsesstyrets medlemmer

Per Einar Granum (styreleder)
Jan Skarpaas (nestleder)
Kaja Granum Skarpaas
Dag Tørvold
--
Andreas Ulstein Granum (vara)
Kristin Granum Rosebø (vara)


Forum for kunstfaglig utdanning (Kunstskolene)

Einar Granum Kunstfagskole er medlem av Forum for kunstfaglig utdanning (Kunstskolene), et felles organ for de offentlig godkjente kunstskolene i Norge. Forumet arbeider med felles kriterier og kvalitetssikring av faglige, pedagogiske og organisatoriske spørsmål knyttet til utdanningsinstitusjonene. Forumet har minst fire møter i året.

Bli kjent med Kunstskolene: www.kunstskolene.no

Kontakt Kunstskolene: og@granum-kunstfagskole.no

Asker Kunstfagskole

Designinstituttet

Einar Granum Kunstfagskole

Kragerø Kunstskole

Kunstfagskolen i Bærum

Kunstskolen i Bergen

Kunstskolen i Rogaland

Oslo Fotokunstskole

Prosjektskolen

Strykejernet Kunstskole

Ålesund Kunstfagskole


Norske fag- og friskolers landsforbund (NFFL)

Einar Granum Kunstfagskole er også medlem av Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL). NFFL er en samlende organisasjon for private skoleeiere av fag- og friskoler. Forbundets formål er å ivareta friskolenes interesser, arbeide for at de får så gode arbeidsvilkår som mulig innenfor alle undervisningsområder, samt stimulere til et høyt faglig og etisk nivå blant de private skoler.

Bli kjent med NFFL: https://www.friskoler.no/

Kontakt oss

Skolen ligger i bydelen VULKAN helt nede ved Akerselva.

Skolen ligger sentralt plassert i forhold til offentlig kommunikasjon, i den nye bydelen VULKAN mellom Grünerløkka og Maridalsveien. Et stort antall buss- og trikkeruter går fra Maridalsveien, Thorvald Meyers gate og Trondheimsveien.

Skolen ligger i et attraktivt naturområde inntil Akerselva, omgitt av grøntområder. Mathallen, Dansens hus og Bellona er våre nærmeste naboer, og det er kun noen få minutters gange til Kunsthøgskolen og Arkitektur- og designhøgskolen.


Fakturainformasjon

  • Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole
  • Vulkan 17
  • 0178 Oslo
  • Organisasjonsnummer: 980 799 301


EHF-faktura

Einar Granum Kunstfagskole tar imot EHF-faktura.

Faktura på e-post

har du ikke mulighet til å sende EHF-faktura, kan du sende faktura i PDF-format på e-post til: og@granum-kunstfagskole.no

Faktura per post

Vil du sende faktura på gamlemåten, sender du papirfaktura i posten.

Kontakt oss


Einar Granum Kunstfagskole, Vulkan 17 0178 Oslo, Telefon: 22 99 03 40

Inntaksrelaterte Spørsmål

inntak@granum-kunstfagskole.no

Generelle Spørsmål

info@granum-kunstfagskole.no
(betjenes ikke i sommerferien)

Søk nå