Erle 3

Erle Saxegaard

Hovedveileder og underviser i tredimensjonal form

Hør samtale med Erle Saxegaard i Granumpodden (klikk på lenken til venstre).

Jeg arbeider med skulptur, installasjon, lyd og performance hvor jeg undersøker hvordan materialer og objekter som allerede har en funksjon kan bearbeides til å bli skulptur. Jeg er opptatt av hvordan vi omgås objektene vi har rundt oss og av å utfordre hvordan publikum opplever skulptur.

I undervisningen er jeg opptatt av dialog med studentene rundt hvordan prosjekter og ideer kan utvikles. Jeg oppfordrer gjerne til å lære gjennom erfaring, prøve ut og prøve igjen.

Jeg underviser i modellering på 1. år og materiell oversettelse på 2. år der fokuset mitt i undervisningen er å lære gjennom å bruker materialene vi har til rådighet. I tillegg er jeg hovedveileder på 2. år.

Ved siden av kunst- og undervisningspraksisen min har jeg i år arrangert utstillingsplattformen "Bygd til By" som viser samtidskunst laget av unge kunstnere, i og utenfor Oslo.


Utdanning

Påbegynt: «Praktisk pedagogikk for fagskolen 1» ved OsloMet (30 sp). Studiet gir grunnleggende kompetanse i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere undervisnings- og læringsarbeid i fagskoler.

Master i billedkunst, Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo (2015-2020)

Einar Granum Kunstfagskole (2013-2015)

Litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo (2012-2013)

Søk nå