Søknad

Velkommen som søker til Einar Granum Kunstfagskole!

Dette er opptaksprøven for opptaket 2022. Siden oppdateres når portalen til samordna opptak åpner, 1. februar 2023. Søknadsfrist for 2023 er 15. april kl. 23:59.

--

Lurer du på hvordan skolehverdagen er lagt opp, hva du lærer eller hvordan klasserommene ser ut? Bli med på Digital åpen dag på Granum! - Facebook (klikk på lenken)!

SLIK SØKER DU

1. OPPRETT EN SØKNAD I SAMORDNA OPPTAK TIL FAGSKOLER

* Logg deg inn, velg fagskole og opprett søknad.

2. LAST OPP OPPTAKSPRØVEN

Opptaksprøven til Einar Granum Kunstfagskole består av fire oppgaver som lastes opp i søknaden din. Alle oppgavene skal besvares.
* Oppgave 1: Beskriv din motivasjon for å studere visuelle kunstfag. (Maks 150 ord)
* Oppgave 2: Velg ut fire (4) av dine egne arbeider som er laget det siste året. Her skal du legge vekt på variasjon i teknikk, materiale og uttrykk.
* Oppgave 3: Tegne en stol i et rom. Her kan du plassere stolen i det rommet du vil, inne eller ute. Her ser vi spesielt etter din evne til å observere, uttrykke og din forståelse for rom.
* Oppgave 4: Visualiser begrepet «mellomrom» i tegning, maleri eller tredimensjonal form. Alt er lov! Bruk fantasien. Her ser vi spesielt etter hvordan du uttrykker en idé eller en følelse.


3. LAST OPP ANNEN DOKUMENTASJON

* Opptak kan skje på grunnlag av fullført videregående opplæring eller realkompetanse. Realkompetanse vurderes på grunnlag av dine innsendte arbeider i opptaksprøven. Utdanning og arbeidspraksis teller også i rangeringen av din søknad, så last opp det du ha av dokumentasjon.


SLIK BLIR SØKNADEN DIN VURDERT

Søknaden din vurderes ut fra ulike kriterier. Det er lurt å velge arbeider som viser flere sider av det du kan.

Oppgavebesvarelsene vurderes ut fra følgende seks faglige kriterier:

* dine kreative ferdigheter
* dine tekniske ferdigheter
* din motivasjon
* din observasjonsevne
* din evne til å uttrykke en idé eller følelse
* din allsidighet i teknikker og uttrykk

Dokumentasjon på tidligere utdanning og erfaring vurderes ut fra følgende tre kriterier:

* fullført og bestått videregående opplæring
* annen utdanning/kurs
* arbeidspraksis


VIKTIGE DATOER

Se også: Fagskole - Viktige tidsfristar - Samordna opptak

* 1. februar: Søknaden åpner
* 20. april, kl. 14:00: Søknadsfrist og frist for å laste opp dokumentasjon
* 20. mai: Du får svar på søknaden
* 25. mai - 1. oktober: Eventuelle ledige studieplasser utlyses på samordnaopptak.no utover sommeren.


TA KONTAKT MED OSS

Har du spørsmål om opptaksprøven eller vil bli bedre kjent med skolen vår, er det bare å ta kontakt på inntak@granum-kunstfagskole.no

Informasjon om åpne arrangementer hos oss som kveldskroki, utstillinger og Granumfestivalen annonseres på vår facebookside og instagramkonto.REGISTRER

Søk nå