Søknad

Velkommen som søker til Einar Granum Kunstfagskole!

Einar Granum Kunstfagskole er med i Samordna opptak til fagskoler. Portalen åpner 1. februar og søknadsfrist er 20. april kl. 14:00.


Lurer du på hvordan skolehverdagen er lagt opp, hva du lærer eller hvordan klasserommene ser ut? Bli med på Digital åpen dag på Granum! - Facebook (klikk på lenken)!

SLIK SØKER DU

1. OPPRETT EN SØKNAD I SAMORDNA OPPTAK TIL FAGSKOLER

* Logg deg inn, velg fagskole og opprett søknad.

2. LAST OPP OPPTAKSPRØVEN

Opptaksprøven til Einar Granum Kunstfagskole består av fire oppgaver som lastes opp i søknaden din. Alle oppgavene skal besvares.
* Oppgave 1: Beskriv din motivasjon for å studere visuelle kunstfag. (Maks 150 ord)
* Oppgave 2: Velg ut fire (4) av dine egne arbeider som er laget det siste året. Her skal du legge vekt på variasjon i teknikk, materiale og uttrykk.
* Oppgave 3: Tegne en stol i et rom. Her kan du plassere stolen i det rommet du vil, inne eller ute. Her ser vi spesielt etter din evne til å observere, uttrykke og din forståelse for rom.
* Oppgave 4: Visualiser begrepet «mellomrom» i tegning, maleri eller tredimensjonal form. Alt er lov! Bruk fantasien. Her ser vi spesielt etter hvordan du uttrykker en idé eller en følelse.


3. LAST OPP ANNEN DOKUMENTASJON

* Opptak kan skje på grunnlag av fullført videregående opplæring eller realkompetanse. Realkompetanse vurderes på grunnlag av dine innsendte arbeider i opptaksprøven. Utdanning og arbeidspraksis teller også i rangeringen av din søknad, så last opp det du ha av dokumentasjon.


SLIK BLIR SØKNADEN DIN VURDERT

Søknaden din vurderes ut fra ulike kriterier. Det er lurt å velge arbeider som viser flere sider av det du kan.

Oppgavebesvarelsene vurderes ut fra følgende seks faglige kriterier:

* dine kreative ferdigheter
* dine tekniske ferdigheter
* din motivasjon
* din observasjonsevne
* din evne til å uttrykke en idé eller følelse
* din allsidighet i teknikker og uttrykk

Dokumentasjon på tidligere utdanning og erfaring vurderes ut fra følgende tre kriterier:

* fullført og bestått videregående opplæring
* annen utdanning/kurs
* arbeidspraksis


VIKTIGE DATOER

Se også: Fagskole - Viktige tidsfristar - Samordna opptak

* 1. februar: Søknaden åpner
* 20. april, kl. 14:00: Søknadsfrist og frist for å laste opp dokumentasjon
* 20. mai: Du får svar på søknaden
* 25. mai - 1. oktober: Eventuelle ledige studieplasser utlyses på samordnaopptak.no utover sommeren.


TA KONTAKT MED OSS

Har du spørsmål om opptaksprøven eller vil bli bedre kjent med skolen vår, er det bare å ta kontakt på inntak@granum-kunstfagskole.no

Informasjon om åpne arrangementer hos oss som kveldskroki, utstillinger og Granumfestivalen annonseres på vår facebookside og instagramkonto.REGISTRER

Søk nå