Søknad

Velkommen som søker til Einar Granum Kunstfagskole!

15. april, kl. 23:59 er søknadsfrist og frist for å laste opp dokumentasjon på Samordna opptak. Er du søker? Da kommer du gratis inn på Kveldskroki på Granum, krokiseminarer og på GRANUMFESTIVALEN 2024!

--

Dette er opptaksprøven for 2024:

SLIK SØKER DU

1. OPPRETT EN SØKNAD I SAMORDNA OPPTAK TIL FAGSKOLER

* Logg deg inn, velg fagskole og opprett søknad.

2. LAST OPP OPPTAKSPRØVEN

Opptaksprøven til Einar Granum Kunstfagskole består av fire oppgaver som lastes opp i søknaden din som én samlet PDF.

Alle oppgavene skal besvares.
* Oppgave 1: Velg ut fire (4) av dine egne arbeider som viser din personlighet og dine uttrykk. Her vil vi at du legger vekt på variasjon i teknikk, materiale og uttrykksformer. (Baserer du egner arbeider på andre kunstverk eller fotografier, vil vi at du opplyser om det.)
* Oppgave 2: Beskriv din motivasjon for å studere visuelle kunstfag. (Maks 150 ord)
* Oppgave 3: Tegn rommet du er i. Her ser vi spesielt etter din evne til å observere og din forståelse for rom. (Her vil vi at unngår å basere tegningen din på fotografi.)
* Oppgave 4: Visualiser begrepet «mellomrom» i tegning, maleri eller tredimensjonal form. Alt er lov! Bruk fantasien. Her ser vi spesielt etter hvordan du uttrykker en idé eller en følelse.


3. LAST OPP ANNEN DOKUMENTASJON

* Opptak til Einar Granum Kunstfagskole skjer på grunnlag av innsendt opptaksprøve. Søker har fullført videregående opplæring eller realkompetanse. Kunstfagskolene kan ta inn søkere med realkompetanse, fra det året du fyller 19 år. Realkompetanse vurderes på grunnlag av dine innsendte arbeider i opptaksprøven.


SLIK BLIR SØKNADEN DIN VURDERT

Søknaden din vurderes ut fra ulike kriterier. Det er lurt å velge arbeider som viser flere sider av det du kan.

Oppgavebesvarelsene vurderes ut fra følgende seks faglige kriterier:

* dine kreative ferdigheter
* dine tekniske ferdigheter
* din motivasjon
* din observasjonsevne
* din evne til å uttrykke en idé eller følelse
* din allsidighet i teknikker og uttrykk

Dokumentasjon på tidligere utdanning og erfaring vurderes ut fra følgende tre kriterier:

* fullført og bestått videregående opplæring
* annen utdanning/kurs
* arbeidspraksis


VIKTIGE DATOER

Se også: Fagskole - Viktige tidsfristar - Samordna opptak (klikk på lenken) for en mer detaljert liste over datoer.

Viktige tidsfrister for 2024

* 1. februar: Søknaden åpner
* 15. april, kl. 23:59: Søknadsfrist og frist for å laste opp dokumentasjon
* 25. mai: Du får svar på søknaden
* 30. mai - 1. oktober: Eventuelle ledige studieplasser utlyses på samordnaopptak.no utover sommeren.


TA KONTAKT MED OSS

Har du spørsmål om opptaksprøven eller vil bli bedre kjent med skolen vår, er det bare å ta kontakt på inntak@granum-kunstfagskole.no

Vi åpner dørene til skolen flere ganger i året. Du er hjertelig velkommen til å være med på Kveldskroki på Granum hver onsdag, studentutstillinger på Galleri GRANUM hver helg, Kunstdykk på Granum fire ganger per semester og til Granumfestivalen hver vår.

Du kan også se hvordan skolehverdagen er, ved å følge #einargranumkunstfagskole og vår instagramkonto (klikk på lenken).


--

Lurer du på hvordan skolehverdagen er lagt opp, hva du lærer, hvordan klasserommene ser ut eller hvordan du kan forberede deg til opptaksprøven?

Sjekk ut spillelista "Søk nå!" på vår YouTube-kanal (klikk på lenken)!

Her finner du informasjon om skolestart og skoleruta for 2024-25 (klikk på lenken).


REGISTRER

Søk nå