Irma Salo Jægers ateiler
Irma Salo Jæger med en gruppe Granum-studenter i sitt ateier på Muralverkstedet i Oslo. Foto: Eva Løveid Mølster (2017)
Veiledning i klasserommet
Studenter veiledes av lærer i maleri Geir Yttervik. Foto: Einar Granum Kunstfagskole (2007)

Om oss

Einar Granum Kunstfagskole tilbyr en toårig høyere yrkesfaglig utdanning i visuelle kunstfag, med mulighet for fordypning andre studieår innen tegning, maleri eller tredimensjonal kunst. Fullført og godkjent toårig høyere yrkesfaglig utdanning i visuelle kunstfag gir 120 studiepoeng og graden "høyere fagskolegrad i visuelle kunstfag".

Lærerne våre er aktivt utøvende billedkunstnere, formidlere og pedagoger. De har bred kompetanse innen det visuelle kunstfeltet og spesielt inne de tre fordypningene tegning, maleri og tredimensjonal kunst. I tillegg til den faste fagstaben, møter studentene hvert år en rekke gjestelærere fra kunst-, design-, illustrasjons- og arkitekturfeltet.

Skolen ligger sentralt plassert på Vulkan i Oslo, med utsikt mot Akerselva. Lokalene våre er store, lyse og åpne, og er med på å skape et unikt læringsmiljø for både studenter og ansatte.

Studentene våre er aktive med på å skape et godt miljø på skolen. Gjennom hele året arrangerer de ulike sosiale hendelser som topper seg med Granumfestivalen i april.

Våren 2018 utarbeidet rektor i tett dialog med studenter og ansatte Etiske retningslinjer og rutiner for varsling ved Einar Granum Kunstfagskole. Vi driver et pågående arbeid med legge til rette for et godt og trygt læringsmiljø for studentene og et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte.

Skolen var den første private kunstskolen som ble etablert i Norge, og er i dag den største toårige høyere yrkesfaglige utdanningen i landet som tilbyr utdanning i Visuelle kunstfag. Utdanningstilbudet ved Einar Granum Kunstfagskole er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), og kvalifisert til full støtte hos Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). Fra 2019 er skolen tilknyttet studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

Historikk

1970

Einar Granum Kunstskole ble etablert i Kongens gate 4 i Oslo våren 1970, som den første private kunstskole. Med 15 elever startet kunstneren Einar Granum et 3 måneders aftenkurs med undervisning tre ganger i uken. Skolen ble ganske snart en ettårig heldags skole.

Einar Granum og Pierre Lionel Matte
Einar Granum i klasserom og sammen med Pierre Lionel Matte. Foto: Eivind Eriksen (Arbeiderbladet)

1971

Våren 1971 flyttet skolen fra Kongens gate til Storgata. Flere år senere flyttet skolen videre til Lybekkergata.

Lybekkergata
Skolemiljø i Lybekkegata. Foto: Jonna Butler (Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)

1988

Skolen fikk statsstøtte på 75% av driftsutgiftene fra 1.august 1988. Einar Granum Kunstskole dekket et behov for grunnleggende realkompetanse innen kunstfaglige studieretninger.

Sidsel Granum, Einar Granums kone, var ansvarlig for den økonomiske og praktiske delen av skolens drift. Hun omgjorde skolens eierform til en stiftelse i 1998. Hennes ønske med stiftelsen var å sikre skolens fremtid ved å gi den en betydelig grad av selvstendighet og forutsigbarhet i sin organisasjons- og driftsform. Hun ville også sikre at skolen skulle være et minne om Einar Granums kunstneriske og pedagogiske gjerning.

Sidsel og Einar Granum 1988
Sidsel og Einar Granum. 1988. Foto: Eivind Eriksen (Arbeiderbladet)

2000

Skolen flyttet til Seilduksfabrikken på Grünerløkka.

Biblioteket og verkstedet i Seilduksfabrikken
Biblioteket og verkstedet i Seilduksfabrikken.

2001

Skolen skiftet navn til Einar Granum Kunstfagskole, i pakt med endringer i fagplanen og skolens behov for å utvide seg mot designfag så vel som kunstfag.

Undervisning
Faglærer Geir Yttervik veileder maleristudenter.

2005

August 2005 flyttet skolen inn på Vulkan på Grünerløkka, til åpne, inkluderende og transparente lokaler. Med et romareal på mer enn 2000 kvm fikk skolen plass til verksteder for grafikk, skulptur og mørkeromsarbeid, snekkerverksted, to white cubes, auditorium, bibliotek og studentkantine.

Vulkan
Miljøbilde fra Vulkan.

2020

Vinteren 2020 feirer skolen 50-årsjubileum. Program for markeringen er under utarbeidelse.


Foto Eva Løveid Mølster
Granumstudenter på omvisning i Irma Salo Jægers atelier på Muralverkstedet i Oslo. Foto: Eva Løveid Mølster
Einar Granum og Pierre Lionel Matte
Einar Granum i klasserom og sammen med Pierre Lionel Matte. Foto: Eivind Eriksen (Arbeiderbladet)

1970

Einar Granum Kunstskole ble etablert i Kongens gate 4 i Oslo våren 1970, som den første private kunstskole. Med 15 elever startet kunstneren Einar Granum et 3 måneders aftenkurs med undervisning tre ganger i uken. Skolen ble ganske snart en ettårig heldags skole.

Lybekkergata
Skolemiljø i Lybekkegata. Foto: Jonna Butler (Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)

1971

Våren 1971 flyttet skolen fra Kongens gate til Storgata. Flere år senere flyttet skolen videre til Lybekkergata.

Sidsel og Einar Granum 1988
Sidsel og Einar Granum. 1988. Foto: Eivind Eriksen (Arbeiderbladet)

1988

Skolen fikk statsstøtte på 75% av driftsutgiftene fra 1.august 1988. Einar Granum Kunstskole dekket et behov for grunnleggende realkompetanse innen kunstfaglige studieretninger.

Sidsel Granum, Einar Granums kone, var ansvarlig for den økonomiske og praktiske delen av skolens drift. Hun omgjorde skolens eierform til en stiftelse i 1998. Hennes ønske med stiftelsen var å sikre skolens fremtid ved å gi den en betydelig grad av selvstendighet og forutsigbarhet i sin organisasjons- og driftsform. Hun ville også sikre at skolen skulle være et minne om Einar Granums kunstneriske og pedagogiske gjerning.

Biblioteket og verkstedet i Seilduksfabrikken
Biblioteket og verkstedet i Seilduksfabrikken.

2000

Skolen flyttet til Seilduksfabrikken på Grünerløkka.

Undervisning
Faglærer Geir Yttervik veileder maleristudenter.

2001

Skolen skiftet navn til Einar Granum Kunstfagskole, i pakt med endringer i fagplanen og skolens behov for å utvide seg mot designfag så vel som kunstfag.

Vulkan
Miljøbilde fra Vulkan.

2005

August 2005 flyttet skolen inn på Vulkan på Grünerløkka, til åpne, inkluderende og transparente lokaler. Med et romareal på mer enn 2000 kvm fikk skolen plass til verksteder for grafikk, skulptur og mørkeromsarbeid, snekkerverksted, to white cubes, auditorium, bibliotek og studentkantine.

Foto Eva Løveid Mølster
Granumstudenter på omvisning i Irma Salo Jægers atelier på Muralverkstedet i Oslo. Foto: Eva Løveid Mølster

2020

Vinteren 2020 feirer skolen 50-årsjubileum. Program for markeringen er under utarbeidelse.


Einar Granum Kunstfagskole har i alle år hatt en strukturert fagplan der undervisningen bygges opp med en gradvis progresjon. De senere årene har skolen utvidet innholdet i undervisningen til også å inkludere mer samtidige kunstneriske uttrykksformer, og med mer bruk av data og digitale medier. Undervisningen bygger på Einar Granums lærerbøker "Vi ser på kunst", "Vi tegner og maleri" og "Anvendt kunstanatomi. Med tegninger av Pierre Lionel Matte". x

Ansatte

Gjestelærere

Lærerne på Einar Granum Kunstfagskole har solid bakgrunn som billedkunstnere, kunsthistorikere og pedagoger. De er aktivt utøvende kunstnere og har bred kompetanse innen det visuelle kunstfeltet og spesielt inne de tre fordypningene tegning, maleri og tredimensjonal kunst.

I tillegg til den faste staben møter studentene våre hvert år en rekke gjestelærere fra kunst-, design-, illustratør- og arkitekturfeltet.

Irma Salo Jæger på sitt atelier.
Irma Salo Jæger veileder studenter på sitt atelier. Foto: Eva Løveid Mølster (2017)


Skoleåret 2019/2020 engasjerer vi følgende gjestelærere:x

Gisle Harr    |      Nettside
Andreas B. Amble    |      Nettside
Love Terins    |      Nettside
Hilde Hernes    |      Nettside
Åsmund W. Engesland    |      Nettside
Marthe Strand Mourier    |      Nettside
Mikael Øye Hegnar    |      Nettside
Jorunn Hancke Øgstad    |      Nettside
Annette Stav Johanssen    |      Nettside
Stig Marlon Weston    |      Nettside
Liz Ramsey    |      Nettside
Sabina Jacobsson    |      Nettside
Linda Lerseth    |      Nettside
Erle Saxegaard    |      Nettside
Eivind Wittemann    |      Nettside
Irma Salo Jæger    |      Nettside
Istvan Virag    |      Nettside
Marianne Karlsen    |      Nettside
Anders Holen    |      Nettside
Martin M. Hvattum    |      Nettside
Ayatgali Tuleubek    |      Nettside
Geir Moen    |      Nettside
Tito Frey    |      Nettside
Ignas Krunglevicius    |      Nettside
Frithjof Hoel    |      Nettside

Einar Granums Kunstpris

2012 — Marte Johnslien

EINAR GRANUMS KUNSTPRIS BLE ETABLERT AV SIDSEL OG EINAR GRANUMS FOND OG BLE DELT UT I PERIODEN 2004-2012.

Siste gang gikk prisen til Marte Johnslien som startet sin kunstutdannelse på Einar Granum Kunstfagskole. Marte Johnslien (født 1977) har også studert ved Kunstakademiet i Oslo, Robert Meyer Kunsthøgskole og Bath Spa University UK. Marte Johnslien har gjort seg bemerket på flere områder i kunstfeltet. Hun beveger seg fra utstilling til bokutgivelser og utsmykkingsoppdrag. Hennes utstilling Forente Nyanser (Galleri Riis 2011) ble innkjøpt av Nasjonalmuseet.

Juryen sier: Marte Johnslien er ennå i startgropen av sitt virke som kunstner, men har likevel rukket å produsere en finrekke prosjekter og verk som med sin stringens og gjennomførte uttrykk utmerker henne i det norskekunstfeltet. Hun jobber med bilder og bøker, men viser i tillegg et særegent talent for installasjon ogskulptur, ofte av den monumentale sorten. Hennes arbeider i det offentlige rom er djerve og kompetente,og peker ut en litt uvanlig retning for en kvinnelig kunstner i hennes generasjon. Johnslien håndterer et uhøytidlig, organisk-romantisk uttrykk med samme fortrolighet som hun tar for segtradisjonsuttrykk som formalisme og minimalisme, eksempelvis i uteromsskulpturen Blindfold, utenfor Gulating lagmannsrett i Bergen. Johnslien håndterer med finstilt avstand politisk ladde emner og kunsthistoriske referanser. Hun har idemessig spennvidde og vilje til å forfølge ideer over tid, fram til en stødigutførelse.

Marte Johnslien
Marte Johnslien mottok Einar Granums Kunstpris for 2012.

2012 — Marte Johnslien

Marte Johnslien
Marte Johnslien mottok Einar Granums Kunstpris for 2012.

EINAR GRANUMS KUNSTPRIS BLE ETABLERT AV SIDSEL OG EINAR GRANUMS FOND OG BLE DELT UT I PERIODEN 2004-2012.

Siste gang gikk prisen til Marte Johnslien som startet sin kunstutdannelse på Einar Granum Kunstfagskole. Marte Johnslien (født 1977) har også studert ved Kunstakademiet i Oslo, Robert Meyer Kunsthøgskole og Bath Spa University UK. Marte Johnslien har gjort seg bemerket på flere områder i kunstfeltet. Hun beveger seg fra utstilling til bokutgivelser og utsmykkingsoppdrag. Hennes utstilling Forente Nyanser (Galleri Riis 2011) ble innkjøpt av Nasjonalmuseet.

Juryen sier: Marte Johnslien er ennå i startgropen av sitt virke som kunstner, men har likevel rukket å produsere en finrekke prosjekter og verk som med sin stringens og gjennomførte uttrykk utmerker henne i det norskekunstfeltet. Hun jobber med bilder og bøker, men viser i tillegg et særegent talent for installasjon ogskulptur, ofte av den monumentale sorten. Hennes arbeider i det offentlige rom er djerve og kompetente,og peker ut en litt uvanlig retning for en kvinnelig kunstner i hennes generasjon. Johnslien håndterer et uhøytidlig, organisk-romantisk uttrykk med samme fortrolighet som hun tar for segtradisjonsuttrykk som formalisme og minimalisme, eksempelvis i uteromsskulpturen Blindfold, utenfor Gulating lagmannsrett i Bergen. Johnslien håndterer med finstilt avstand politisk ladde emner og kunsthistoriske referanser. Hun har idemessig spennvidde og vilje til å forfølge ideer over tid, fram til en stødigutførelse.

Da det ble klart at Einar Granum Kunstfagskole skulle flytte til VULKAN, ble det inngått et samarbeid med arkitektfirmaet Futhark og Amund Gulden om å planlegge og tegne en ny skole i gamle lokaler. Blant annet ble taket løftet og skolen fikk 6 overlyssaler med stor takhøyde. Det ble lagt vekt på gode lysforhold, med effektiv arealutnyttelse og god funksjonalitet.

Undervisningsrommene har innsyn, slik at studentene kan hente inspirasjon og kunnskap fra hverandres erfaringer og arbeid. Åpne løsninger med felles myldreplasser og uformelle møtesteder stimulerer til opparbeidelse av tillit og samarbeid.

Auditorium er sentralt plassert og strekker seg over to etasjer, med rikelig overlys og mulighet for blending.

Det er godt utstyrte verkesteder til grafikk, skulptur, mørkeromsarbeid og snekker- og modellarbeid, med sirkel- og båndsag, dreiebenk, og diverse elektrisk- og håndverktøy. To datarom er utstyrt med 20 Mac´er. Biblioteket har vel 2000 titler og er utstyrt med leseplasser.

Det er utstillingsvegger for studentarbeider, to white cubes og prosjektrom.

Den selvbetjente studentkantinen er åpen mot inngangspartiet og kan utvides ved større arrangementer.

Utviklingen av Einar Granum Kunstfagskoles lokaler var del av en oppgradering av hele VULKAN-området, som eies av Anthon B. Nilsen Eiendom og Aspelin-Ramm Gruppen AS. Arkitektkontoret LPO vant konkurransen om Vulkanutbyggingen. De har med sine løsninger trukket spennende linjer, med mål om å skape en tettere integrasjon mellom kunst, design, arkitektur, media og informasjonsteknologi innenfor et begrenset område langs Oslos egentlige hovedpulsåre, Akerselva.

Linker

Etiske retningslinjer og rutiner for varsling ved Einar Granum Kunstfagskole

Våren 2018 utarbeidet rektor i tett dialog med studenter og ansatte Etiske retningslinjer og rutiner for varsling ved Einar Granum Kunstfagskole. (Klikk på linken i tittelen for å åpne dokumentet.) Vi driver et pågående arbeid med legge til rette for et godt og trygt læringsmiljø for studentene og et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte.


Kunstskolene i Norge - kunstskolene.no

Einar Granum Kunstfagskole er medlem av Kunstskolene i Norge (Forum for kunstfaglig utdanning), et felles organ for de offentlig godkjente kunstskolene i Norge. Forumet arbeider med felles kriterier og kvalitetssikring av faglige, pedagogiske og organisatoriske spørsmål knyttet til utdanningsinstitusjonene. Forumet har minst fire møter i året.

Bli kjent med Kunstskolene: www.kunstskolene.no

Kontakt FORUM: og@granum-kunstfagskole.no

Asker Kunstfagskole

Einar Granum Kunstfagskole

Kragerø Kunstskole

Kunstfagskolen i Bærum

Kunstskolen i Bergen

Kunstskolen i Karasjok

Kunstskolen i Rogaland

Oslo Fotokunstskole

Prosjektskolen

Strykejernet Kunstskole

Ålesund Kunstfagskole


Norske fag- og friskolers landsforbund

Einar Granum Kunstfagskole er også medlem av Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL). NFFL er en samlende organisasjon for private skoleeiere av fag- og friskoler. Forbundets formål er å ivareta friskolenes interesser, arbeide for at de får så gode arbeidsvilkår som mulig innenfor alle undervisningsområder, samt stimulere til et høyt faglig og etisk nivå blant de private skoler.

Bli kjent med NFFL: https://www.friskoler.no/

Kontakt oss

Skolen ligger i bydelen VULKAN helt nede ved Akerselva.

Skolen ligger sentralt plassert i forhold til offentlig kommunikasjon, i den nye bydelen VULKAN mellom Grünerløkka og Maridalsveien. Et stort antall buss- og trikkeruter går fra Maridalsveien, Thorvald Meyers gate og Trondheimsveien.

Skolen ligger i et attraktivt naturområde inntil Akerselva, omgitt av grøntområder. Mathallen, Dansens hus og Bellona er våre nærmeste naboer, og det er kun noen få minutters gange til Kunsthøgskolen og Arkitektur- og designhøgskolen.


Fakturainformasjon

  • Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole
  • Vulkan 17
  • 0178 Oslo
  • Organisasjonsnummer: 980 799 301


EHF-faktura

Einar Granum Kunstfagskole tar imot EHF-faktura.

Faktura på e-post

har du ikke mulighet til å sende EHF-faktura, kan du sende faktura i PDF-format på e-post til: og@granum-kunstfagskole.no

Faktura per post

Vil du sende faktura på gamlemåten, sender du papirfaktura i posten.

Kontakt oss


Einar Granum Kunstfagskole, Vulkan 17 0178 Oslo, Telefon: 22 99 03 40

Inntaksrelaterte Spørsmål

inntak@granum-kunstfagskole.no

Generelle Spørsmål

info@granum-kunstfagskole.no
(betjenes ikke i sommerferien)

Søk nå