Marthe1

Marthe Strand Mourier

Hovedveileder og underviser i tegning, farge og digitale medier

Marthe Strand Mourier er illustratør, designer for animasjoner og lærer ved Einar Granum Kunstfagskole.

Hun er utdannet ved Einar Granum Kunstfagskole (2011-13) og har en bachelor i Animation Production fra Art University of Bournemouth, Bournemouth, England (2013-16).

Våren 2023 fullførte Marthe emnet «Praktisk pedagogikk for fagskolen 1» ved OsloMet (30 sp). Studiet gir grunnleggende kompetanse i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere undervisnings- og læringsarbeid i fagskoler.

Søk nå