Hilde Hernes

Hilde Hernes

Underviser i kunsthistorie (1. år) og leder Kunstdykk på Granum

Hilde Hernes har vært ansatt hos Einar Granum siden høsten 2019, og underviser studentene på 1. år i kunsthistorie. Hun leder også formidlingskonseptet ‘Kunstdykk på Granum’.

Hilde er utdannet kunsthistoriker ved en tverrfaglig mastergrad i estetikk fra UiO, primærfordypning i kunsthistorie og sekundærfordypning i litteraturvitenskap. Masteravhandlingens tittel er Hal Fosters analyse av den moderne kunsten: kritikk av den vestlige primitivistiske kunsten (2010).

Hilde har fullført emnet «Praktisk pedagogikk for fagskolen 1» ved OsloMet (30 sp) våren 2023. Studiet gir grunnleggende kompetanse i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere undervisnings- og læringsarbeid i fagskoler.

I 2016–2017 avla hun ett års samlingsbasert kurs i filosofiske undersøkelser, et filosofisk formidlings- og metodekurs i regi av Nasjonalmuseet.

I 2017 mottok Hilde Vigelandstipendet hvor hun forsket på motivgruppen ‘Mann med kvinne i fanget’, i lys av Vigelands tegninger. Her undersøkte hun om Vigeland lot seg inspirere av Michelangelos Pietà (1498–99, Peterskirken) i utformingen av sitt eget motiv. Forskningsprosjektet resulterte i utstillingen Konstellasjoner av kjærlighet: Vigeland i lys av Michelangelo hos Vigeland-museet i 2019–2020 samt en utstillingskatalog i nært samarbeid med Vigeland-museet.

Hilde har tidligere arbeidet som frilandsskribent og levert tekster til nettportalen Kunstforum og magasinet Kunst. I 2013 arbeidet hun som foreleser, gruppeleder og sensor i Roma, Italia, tilknyttet Kulturakademiet og Høyskolen i Vestfold. I tillegg har hun bred erfaring fra galleri - og museumssektoren, som gallerikoordinator, gallerimedarbeider ol. Hun har i en årrekke arbeidet som frilans kunstformidler ved flere museer, som Nasjonalmuseet, Munchmuseet, Vigeland-museet, Stenersen-museet, Astrup Fearnley og Henie Onstad Kunstsenter.

I tillegg til undervisningsstillingen ved Einar Granum Kunstfagskole er Hernes fast ansatt som omviser hos Nasjonalmuseet.

Søk nå