Jan Erik

Jan-Erik Beck

Underviser i tredimensjonal form

Se Kunstdykk på Granum med Jan-Erik Beck (klikk på lenken til venstre).

Hør samtale med Jan-Erik Beck i Granumpodden (klikk på lenken til venstre)

Jeg jobber med skulptur, installasjon og stedsrelaterte prosjekter.

En fellesnevner for mitt arbeide er utfordringene ved idéutvikling, som sammen med diverse materialer, steder, situasjoner og tradisjon danner en ramme for prosess. Denne (prosessen) er vel så morsom/viktig, som det ferdige resultatet og et uttrykk for en energi i ett forløp, hvor relasjoner oppstår mellom de forskjellige elementene.

Min undervisning ved Einar Granum Kunstfagskole fordeler seg jevnt på 1. og 2. året og baserer seg delvis på studentenes behov og delvis på mine erfaringer som billedkunstner.

Søk nå