Ebba Bring

Ebba Bring

Hovedveileder og underviser i maleri

Se Kunstdykk på Granum med Ebba Bring (selvpresentasjon) (klikk på lenken til venstre).

Se Kunstdykk på Granum med Ebba Bring (samtale) (klikk på lenken til venstre).

--

Jeg arbeider med maleri, tegning og objekt. Jeg etterstreber å tenke gjennom materialer for å undersøke ulike kunstneriske strategier og søker etter en frihet i arbeidsprosessen, et rom hvor uttrykk oppstår gjennom de materialer som brukes, men som ikke forklarer dem.


UNDERVISNINGSPRAKSIS

- Lærer ved Einar Granum Kunstfagskole (siden 2003)

- Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunstakademiet, undervisning i maleriets materialer og metoder (2012)

- Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), Institutt for Farge, undervisning i fargeteori, maleri, materialer og metoder (1995-97)


UTDANNING

- Diverse etterutdanningskurs for kunstnere i fresco og mosaikkteknikker.

- Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, muralverkstan, fordyping i fresco og mosaikkteknikker.

- Statens Kunstakademi i Oslo (1986-90)

- SHKS, Institutt for Farge (1983-86)


KUNSTNERISK AKTIVITET

De seneste ti årene har jeg parallelt med egen kunstneriske praksis arbeidet med kunst i offentlig rom og vært kunstnerisk konsulent i offentlige sammenheng.

Søk nå