Martin 1

Martin M. Hvattum

Hovedveileder og underviser i tegning

Jeg driver som illustratør med et bredt nedslagsfelt. Med interesse for bla. redaksjonell illustrasjon, tegneserier, kommunikasjon, design, figurativ tegning og mer frie uttrykk har jeg vært på en oppdagelsesferd innenfor tegning og maling som jeg ikke på noe som helst vis føler meg ferdig med.

I undervisningen er jeg opptatt av skaperglede, nysgjerrighet og utvikling. For meg er det viktig med et godt samspill innad i klasserommet slik at vi kan skape et positivt læringsmiljø.

Jeg er også aktiv på frivillig basis i Grafill, en interesseorganisasjon for visuell kommunikasjon. Hvor jeg har vært med på å produsere seminarer, foredrag, workshops m.m.

Utdannelse

Utdannelsen min har jeg i hovedsak fra Academy of Art University, i San Francisco, hvor jeg hadde fokus på billedkunst og illustrasjon. Og ble uteksaminert med distinksjon i 2012.

Skoleåret 2023-24 studerer jeg deltidsemnet «Praktisk pedagogikk for fagskolen 1» ved OsloMet (30 sp). Studiet er planlagt fullført våren 2024 og gir grunnleggende kompetanse i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere undervisnings- og læringsarbeid i fagskoler.


🎥 Se "Kunstdykk på Granum med Martin M Hvattum" (klikk på lenken til venstre).

Søk nå