Pierre Lionel Matte

Pierre Lionel Matte

Veileder og underviser i kunsthistorie (2. år) og tidsbasert kunst

Se Kunstdykk på Granum med Pierre Lionel Matte (klikk på lenken til venstre).

Hør samtale med Pierre Lionel Matte i Granumpodden (klikk på lenken til venstre).

--

Født i Tønsberg 1961 av fransk-belgisk far og norsk mor.

Jeg er utdannet ved Einar Granum Kunstfagskole og Kunstakademiet i Trondheim. Mitt utgangspunkt var det tradisjonelt figurative, men nå arbeider jeg mer idébasert innenfor de fleste medier; maleri, video, tegning, animasjon, foto, skulptur, installasjon og tekst. Jeg er interessert i hvordan kunst kan formidle et personlig blikk på samfunns-relaterte tema. Jeg underviste i mange år i tegning, komposisjon, anatomi , akt og croquis-tegning, både ved Einar Granum Kunstfagskole og Skolen For Grafisk Design.

Siden midten av 1990-tallet har jeg for det meste forelest i det tyvende århundres kunst og kultur-historie. Jeg er også tilknyttet Nordland Kunst og Filmskole som foreleser i film-avantgardens historie, og har en fin samling sære filmer.

Søk nå