Vårutstillingen 2021

4 jun — 11 jun

Vårutstillingen 2021
Illustrasjon: Kjersti Synneva Moen

Fredag 4. juni åpner den årlige vårutstillingen ved Einar Granum Kunstfagskole. Her får du se avgangsstudentenes hovedprosjekter i tillegg til førsteårsstudentenes arbeider. Vårutstillingen er digital, gratis og åpen for alle.

Tid: 4. - 11. juni

Sted: gallerivekta.no/varutstillingen2021

Vårutstillingen på Facebook (digital åpning fredag 4. juni kl. 19:00): Vårutstillingen 2021 - Åpning 4. juni kl. 19:00

ANDREÅRSSTUDENTENES AVGANGSUTSTILLING

Andre studieår ved Einar Granum Kunstfagskole velger studenten mellom tre fordypningsområder; tredimensjonal kunst, tegning eller maleri. Det gis innføring i teknikker, materialer, metoder og uttrykk spesifikke for de ulike områdene. Det arbeides også tverrfaglig. Hvert semester er inndelt i tre emner; Fordypning, Kunsthistorie og Profesjonalisering. Vårsemester avsluttes med studentenes hovedprosjekt som blir vurdert av ekstern sensor og presentert under vårutstillingen. Hovedprosjektet er et praktisk, selvdrivende kunstfaglig arbeid etter to års fagskoleutdanning i visuelle kunstfag ved Einar Granum Kunstfagskole. Her viser studentene at de kan planlegge, gjennomføre og presentere et selvdrivende kunstfaglig prosjekt, at de kan reflektere rundt faglige valg og videreutvikle eget prosjekt under veiledning og endelig at de kan sette eget arbeid inn i en større kontekst og bruke ulike metoder, teknikker og materialer på en utforskende måte.

FØRSTEÅRSSTUDENTENES ARBEIDER

Første studieår ved Einar Granum Kunstfagskole gir en bred innføring i ulike kunstfaglige teknikker og uttrykk, som utvikles i samspill mellom praktisk utprøving, noe teori og mye individuell veiledning. Studieåret består av seks emner. Første semester undervises det i tegning og farge. Andre semester undervises det i maleri, tredimensjonal form og profesjonalisering. Gjennom hele studieåret undervises det i kunsthistorie. Førsteårsstudentenes vårsemester avsluttes med en prosjektperiode der studenten velger en fordypning innen tegning, maleri eller tredimensjonal form. Det er mulig å jobbe på tvers av medier, for eksempelgrafikk, video og foto. Prosjektet er selvdrivende under veiledning, og utfordrer studentene til å reflektere over egen prosess og eget uttrykk. Skisser, formidlingstekst og egenrefleksjon er viktige verktøy i denne prosessen og prosjektet presenteres vanligvis i klasserommene under vårutstillingen. Grunnet koronarestriksjoner vil det ikke være mulig å se studentenes prosjektarbeider utstilt. Førsteårsstudentene viser derfor frem selvvalgte arbeider under årets vårutstilling.

VELKOMMEN!

Søk nå