Birgitte Sigmundstad

EINAR GRANUMS KUNSTPRIS FOR 2007 er tildelt BIRGITTE SIGMUNDSTAD

EINAR GRANUMS KUNSTPRISpå 100.000 kroner deles ut lørdag 1. september kl 13.00.

Utdelingen vil foregå i Stenersenmuseet, i Munkedamsveien 15 i Vika/Oslo.

BIRGITTE SIGMUNDSTAD (f. 1969) er fotograf, utdannet fra Surrey Institute of Art & Design i England. Hun jobber i dag hovedsakelig med foto og film som uttrykksform.

Sigmundstad har deltatt på Høstutstillingen flere ganger og på utstillingene ”Public Diplomacy” i UKS 2006, ”That’s Entertainment” i Tromsø Kunstforening 2004 og i Grimstad i 2005, separatutstillingene ”Allons enfants de la patrie” på Bjørka Oslo 2002 og ”Match Of the Day” UKS, Oslo 2000. Et av hennes bilder ble i 2005 presentert i storformat på fasaden til Oslo S.

I 2006 laget hun ”Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige kunstnere?” som ble vist i UKS 2006 og på Kortfilmfestivalen 2007. I 2002 laget hun dokumentaren ”Hva vi snakker om når vi snakker om film” og i 2006 en dokumentar fra Serbia ''Hvis en reisende til Serbia en vinternatt”.

Juryen for EINAR GRANUM KUNSTPRIS sier i sin begrunnelse:

BIRGITTE SIGMUNDSTADs foto- og videoarbeider viser en viktig vilje til dialog omkring aktuelle samfunnsmessige tema. Rent formalt fremstår hennes arbeider som stramme og vakre komposisjoner. Her foregår en effektiv bruk av levende bilder og en spennende og bevisst bruk av det auditive rom. Sigmundstads arbeider får betrakteren til å reflektere over de enorme mengder av visuell informasjon som strømmer inn over oss i hverdagen, men som sjelden gjøres til objekt for kontemplasjon, eller et forskende blikk, før de forsvinner ut av bevisstheten.

Juryen for Einar Granums Kunstpris ser med forventning fram mot fortsettelsen av hennes kunstnerskap.

EINAR GRANUMS KUNSTPRIS deles ut annethvert år til en ung kunstner som har sitt virke i Norge, og som de siste årene har utmerket seg gjennom offentlig presentasjon av eget arbeid.

Nominasjonskomiteen for kunstprisen har i år bestått av billedkunstner Geir Yttervik, kurator og billedkunstner Anne Karin Jortveit og kunstkritiker og billedkunstner Tommy Olsson.

Juryen har bestått av professor Per Einar Granum, direktør ved Stenersenmuseeet Selene Wendt og billedkunstner Andrea Lange.

Søk nå