Etiske retningslinjer og rutiner for varsling ved Einar Granum Kunstfagskole

15. august 2018

Etiske retninglinjer
Påbegynt studentarbeid i malersalen til Granumfestivalen 2018. Foto: Alexandra Oliveira

- Våre studenter kan være trygge på at vi jobber kontinuerlig for et godt læringsmiljø her på skolen, sier rektor Eva Løveid Mølster.


Våren 2018 utarbeidet rektor i samarbeid med studenter og ansatte etiske retningslinjer og rutiner for varsling ved skolen.


Omsorg og medmenneskelighet

- Vi har en lang og stolt tradisjon med å ta vare på hverandre her på Einar Granum Kunstfagskole, forteller Løveid Mølster. Flere av skolens lærere var selv studenter av Einar Granum og husker godt hvor viktig omsorg og medmenneskelighet var på hans tid.

- Samfunnet og skolen har utviklet seg siden den tid og behovet for formaliserte retningslinjer for hvordan vi ønsker å ha det her på skolen er blitt nødvendig, sier hun.


Rutiner for varsling

- Rutiner for varsling er nødvendig for at studenter og ansatte skal være trygge på en rettferdig behandling, fortsetter rektor. Opplever man noe som ikke føles greit er det viktig å vite hvor man kan gå og melde fra. Hos oss er det jeg som rektor som tar imot eventuelle varslinger. Jeg vil heller ha en samtale for mye enn en for lite, så vi får oppklart misforståelser og tatt tak i alvorlige saker så fort som mulig.


Du kan lese hele dokumentet her: Etiske retningslinjer og rutiner for varsling ved Einar Granum Kunstfagskole

Søk nå