Granumstudenter kjemper politisk for kunstfaget

19. november 2018

Thea og Vilja
Studentene TheaTuset (t.v.) og Vilja Askelund. Foto: Linus Thedin

Thea Tuset og Vilja Askelund er studenter ved Einar Granum Kunstfagskole. Denne høsten ble de valgt inn i styreverv til Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF).

- Vi gleder oss til å kjempe for fagskolestudentene, forteller de.Vilja Askelund er førsteårsstudent og ble av ONFs landsmøte 2018 valgt inn i hovedstyret. Thea Tuset er andreårsstudent med fordypning i tegning og ble innvalgt til landsstyret.

2018 har vært et viktig år for fagskolestudentene. ONF har fått gjennomslag for mye av sin politikk i den nye loven om høyere yrkesfaglig utdanning. Studentene har fått viktige rettigheter, blant annet studiepoeng, gradsbetegnelser og rett til å opprette lokalt studentdemokrati.


Jobber for å fremme fagskolestudentenes rettigheter

Gratulerer med viktige verv! Vil studentene ved Granum oppleve noen fordeler ved at vi nå har to styremedlemmer fra ONF i studentmassen?

- Vi har allerede bragt med oss masse engasjement og ideer fra Landsmøtet, og ønsker å spre dette videre i studentmassen! Ellers blir selvsagt veien fra student til ONF kortere, og medstudentene våre vil ha mulighet til å ytre seg rundt saker i organisasjonen og bli hørt av noen de kjenner.

Hva er de nye rollene deres i hovedstyret og landsstyret til ONF?

- Hovedstyret er det utøvende organet og har ansvar for daglig drift av ONF, og er en del av landsstyret. Landsstyrets oppgaver er å ta de viktige politiske og organisatoriske beslutningene for organisasjonen. Vi gleder oss til første styremøtet vårt om to uker, hvor vi vil få mer innsikt i hva vervene innebærer.


Kritisk blikk på akademiseringen av kunstfagene

Hvilke visjoner har dere for ONFs arbeid fremover?

- ONF jobber stadig for å fremme fagskolene, fagskolestudentene og våre rettigheter. Vi vil ha spesielt fokus på de kreative fagskolene og å fremme disse. De kreative fagskolene og kunstskolene er en viktig del av mangfoldet i ONF og i den høyere yrkesfaglige utdanningen, men vi blir litt glemt. Derfor ønsker vi å jobbe for de sakene som spesielt angår oss, og for å synliggjøre vår studieretning.

Hvilke saker er det som spesielt angår kunstfagstudenter?

- En av hovedforskjellene mellom en kreativ og en teknisk fagskolestudent er mulighetene i yrkeslivet etter fullført studie. Næringslivet etterspør fagskolestudenter i de tekniske yrkene, og politikerne snakker mye om å få disse studentene ut i arbeid. Dette fungerer annerledes for kreative fagskolestudenter, og gjerne spesielt studenter ved kunstfagskolene. Å være kunstner er et økonomisk utrygt yrke. Vi «skal» gjerne utdanne oss videre etter fullført fagskolestudie på universitet eller høyskole. Næringslivfokuset man finner i de tekniske fagskolene er derfor mindre relevant for kunstfagstudenter. Vi er i større grad ofre for akademisering og befinner oss i et etablert system hvor kunstfagskolene fungerer som forskoler for akademiene. Det blir rett og slett nødvendig med et annet språk når man snakker om næringslivet for en kunstner, enn næringslivet for en maskintekniker. Dette er noe vi ønsker å innføre i debatten i ONF.


Les mer om ONF her: Hjemmesidene til Organisasjon for norske fagskolestudenter


Søk nå