Informasjon om koronakrisen

12. mars 2020

2871 Cdc Alissa Eckert Ms Modifisert
Foto: CDC, Alissa Eckert

Oppdatert: 24. april 2020, kl. 18:44

Basert på myndighetenes anmodninger og anbefalinger vil Einar Granum Kunstfagskole delvis åpne skolen fra og med 27. april 2020.


Ordningen vil gjelde avgangsstudenter med spesielle faglige behov, som arbeider med sitt hovedprosjekt. Ordningen gjennomføres ved at studenter melder behov til sin hovedveileder. Hovedveileder melder videre til rektor som sammen med administrasjonen oppretter og oppdaterer en plan for tilgang.


Avgangsstudenter

I brev til fagskolene fra Kunnskapsdepartementet (7. april) heter det: "Utgangspunktet er fortsatt at færrest mulig studenter og ansatte skal oppholde seg på lærestedet. Hovedregelen er at så mange som mulig skal jobbe hjemme. Det åpnes for at en liten gruppe studenter og ansatte kan få tilgang til lærestedet. (…) Dette gjelder studenter som skal fullføre vitnemålsgivende utdanning våren 2020".


Regler og rutiner for bruk av lokalene under koronakrisen

Skolen følger en streng praksis knyttet til studenters og ansattes tilgang og hovedregelen er at de som ikke må bruke skolens lokaler og fasiliteter, skal jobbe hjemmefra. Rektor har opprettet regler og rutiner i samråd med Forum for kunstfaglig utdanning (kunstskolene.no) og skolens ansatte.

--


Oppdatert: 7. april 2020, kl. 16:09

Einar Granum Kunstfagskole fortsetter å holde stengt i henhold til myndighetenes anmodninger. Per i dag vil dette si på ubestemt tid. Vi vil fremdeles drive fjernundervisning og veiledning via digitale flater.


Statsminister Erna Solberg forteller i sin tale til nasjonen i dag at koronatiltakene videreføres for skolene etter påske. Statsministeren formidler videre at det fra 27. april muligens kan åpnes delvis for enkelte studier forutsatt at strenge smittevernsregler følges. Ledelsen ved Einar Granum Kunstfagskole vil følge myndighetenes krav nøye og oppdatere studentene fortløpende om eventuelle endringer.


Digital gjennomføring av eksamen

Det er usikkert om skolen kan åpne fullstendig eller delvis før sommeren. Derfor er det nå lagt opp til at sensureringen for 1. og 2. år vil gjennomføres digitalt. Studenter og ansatte er allerede i gang med å kommunisere via digitale flater.


Vårutstillingen 2020

På grunn av koronaviruset (Covid-19) vil årets vårutstilling ikke kunne vises i skolens lokaler. Ledelsen jobber nå sammen med studentrådet for å få til et godt digitalt alternativ for Vårutstillingen 2020. Følg med! :-)


--

Oppdatert: 24. mars 2020, kl. 16:04

Einar Granum Kunstfagskole fortsetter å holde stengt i henhold til myndighetenes anmodninger. Per i dag vil dette si til og med mandag 13. april. Vi vil fremdeles drive fjernundervisning og veiledning via digitale flater.


Statsminister Erna Solberg forteller i sin tale til nasjonen i dag at koronatiltakene videreføres til over påske.

Studenter, lærere og administrasjon bidrar alle sammen stort til å holde hjulene i gang på Granum uten tilgang på skolens lokaler, materialer og verktøy. Dette er en krevende situasjon. Digitale løsninger, kreativitet, omtanke og viljen til å være løsningsorientert åpner opp for nye muligheter.


--

Oppdatert: 12. mars 2020, kl. 9:45

Einar Granum Kunstfagskole holder stengt fra og med fredag 13. mars og to uker fremover, til og med fredag 27. mars. Vi vil drive fjernundervisning og veiledning via digitale flater.


Presisering: Skolen har per i dag (12. mars) ikke informasjon om noen studenter og ansatte som har fått påvist koronasmitte.

Forebyggende tiltak

Det er helseministerens oppfordring til solidaritet og dugnad for å styrke samfunnets beredskap mot koronaviruset, som har vært avgjørende for at skolens ledelse i dag har avgjort å stenge skolen i to uker fremover. Studentene bes følge med på itslearning.

Søk nå