Koronatid på Granum: Anne Thomassen

23. april 2020

Anne Thomassen Foto Kjetil Fornes
Studiekoordinator og billedkunstner Anne Thomassen. Foto: Kjetil Fornes

Det er utfordrende tider – koronatider. Store, lyse klasserom er erstattet med trange studenthybler, individuell veiledning foran studentenes arbeider er erstattet med zoom-møter, telefonprat og e-postutvekslinger. Tilgang på materialer og verksteder er erstattet med gavekort og nett-bestillinger. Skolehverdagen for kunstfagstudenter og -ansatte er brått blitt noe annerledes, noe nytt. Hvordan takler de egentlig koronatiden på Granum?


Navn: Anne Thomassen
Stilling: Billedkunstner og selvstendig næringsdrivende. Studiekoordinator ved Einar Granum Kunstfagskole.
Nettside: annethomassen.com


Fredag 13. mars stengte Einar Granum Kunstfagskole lokalene for å bidra til arbeidet med å styrke beredskapen mot koronaviruset (Covid-19). All undervisning og veiledning gikk brått over til å bli digital. Skolen følger myndighetenes anmodninger og holder fremdeles stengt.


Hva jobber du med nå?

Nå jobber jeg fullt tid som studiekoordinator ved Einar Granum Kunstfagskole. I utgangspunktet har jeg en 60 prosent stilling, men i disse koronatider er det ekstra krevende å organisere undervisningen og følge opp studenter og lærere.


Hvordan har koronatiden påvirket det administrative arbeidet ditt for skolen?

Den adminisitrative delen av stillingen bare vokser. Jeg skulle gjerne klonet meg selv til to personer slik at det hadde vært mulig å rekke over alt. Alle i administrasjonen og lærere gjør en fantastisk jobb og det er flott å se hva vi får til. Samtidig må jeg si at jeg savner å se alle studentene og følge den kunstneriske utviklingen deres tettere. Jeg er litt bekymret for studentene i disse tider i forhold til hvordan de takler situasjonen.


Og hvordan har koronatiden påvirket det kunstneriske arbeidet ditt?

Det kunstneriske arbeidet er det ikke tid til nå. Jeg skulle startet på nye prosjekter i forbindelse med en utstilling, men hodet er ikke der. Flere kunstnere jeg kjenner har problemer med å jobbe med eget arbeid nå. Det har skjedd så mye dramatisk de siste ukene så det er vanskelig å være i verden slik den var FØR dette startet. Praktisk kunstnerisk oppdragsbasert arbeid er lettere. Jeg tar ut litt energi ved å male en vegg, grave i hagen og lage god mat og gjøre masse hyggelig med nærmeste familie.


Ser du muligheter nå som du ikke så før skolen stengte?

Den digitale kompetansen er økt betydelig både for meg og andre ansatte. Her ligger det masse muligheter som vi må ta med oss videre i kombinasjon med tradisjonell undervisning.


Hva mener du vi kan lære av denne krisen?

Alle har merket hvor sårbare vi er i denne krisen. Samtidig er det mye som fungerer godt likevel. Det må vi ta med oss videre. I forhold til store deler av resten av verden, bor vi i et velfungerende samfunn. Det kommer tydeligere fram nå i håndtering av krisen. Jeg har tenkt mye på dugnadsånden og tilliten vi har i Norge til hverandre og myndigheter. Det er ikke en selvfølge. Vi må sørge for at våre barn får de samme mulighetene og vilkårene vi har nå.

Søk nå