Kom på kveldskroki!

16. april 2018

Kveldskroki På Granum

- Tegning har alltid interessert meg, sier Mathias Oldani som studerer ved Einar Granum Kunstfagskole. Hver onsdag kveld inviterer Granum til krokitegning med levende modell og krokiveileder, for nybegynnere, elever, studenter og profesjonelle.


KROKI ER Å UTVIKLE SEG SOM TEGNER

Kveldskrokien på Granum er et tilbud til alle som er interessert i å tegne uansett hvilket nivå man er på i utgangspunktet. Flere av skolens studenter følger kveldskrokien jevnlig, i tillegg har vi profesjonelle kunstnere og elever fra folkehøyskoler og videregående. Grunnskoleelever helt ned i 10-årsalderen er også innom kveldskrokien.KROKI ER Å HA DET GØY

- For meg handler kroki om å ha det gøy med tegning, sier krokiveileder Erle Saxegaard. Hun studerer for tiden ved Kunstakademiet i Oslo og var Granum-student i 2013-2015.

Erle forteller at studietiden ved Einar Granum Kunstfagskole var med å forme ambisjonene hennes. Den la også grunnlaget for videre studier ved Kunstakademiet. - På Granum lærte jeg de viktigste ferdighetene jeg bruker i kunstpraksisen min i dag, tegning, støp, sveising, grafiske teknikker og lydredigering.


KROKI ER FOR ALLE

Under kveldskroki på Granum får du prøve ut andre måter å tegne på enn du vanligvis gjør. Du får også oppleve hvordan korte tegneøvelser kan gi morsomme og interessante resultater.

- Kroki er for alle! Det handler om å se og å bevege hånden. Det viktigste er å komme med lysten til å utforske både tegning og evnen til å se, sier Erle Saxegaard som er krokiveileder for kveldskrokien på Granum.

Velkommen!Videoen "Kveldskroki på Granum" er laget av Daniel Øverland i Manta Design.

Søk nå