Studentenes stemme i Studiebarometeret

26. september 2018

Studiebarometeret
Illustrasjon: Studiebarometeret-logo 2018

Studiebarometeret for fagskoler er nylig lansert (26.9.2018). Nå kan du se hva studentene våre mener om lærernes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig og hvor tilfredse de er med det sosiale miljøet på skolen. Blant mye annet.


Sjekk fagskoleundersøkelsen på studiebarometeret.no her: http://studiebarometeret.no/no...

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til studenter ved fagskoler, universiteter og høgskoler hver høst. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammene. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.

Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT).

Søk nå