Studiebarometeret en del av kvalitetsarbeidet ved Granum

26. september 2019

Mari Røysamb veileder
Faglærer og billedkunstner Mari Røysamb veileder andreårsstudent Max Mogensen i modellering. Foto: Lea Stuedahl

Studiebarometeret som lanseres i dag viser at studentene ved Einar Granum Kunstfagskole er fornøyde med studieprogrammet sitt, spesielt studiets evne til å inspirere, undervisningen, veiledningen og det sosiale og faglige læringsmiljøet.


For andre år på rad lanseres Studiebarometeret for fagskoler (26.9.2019). Her finner du hva studentene våre mener om undervisning og veiledning, studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans og læringsutbytte. Studentene blir også spurt om engasjement, studieinnsats og motivasjon.


I Studiebarometeret kan du:

* finne studentenes vurderinger av ulike studieprogrammer
* sammenligne resultater mellom ulike studieprogrammer
* se utvikling over tid for et studieprogram

Sjekk fagskoleundersøkelsen på studiebarometeret.no her: studiebarometeret.no/fagskole

Les mer om NOKUTs arbeid med Studiebarometeret for fagskolene her: nokut.no/nyheter/fagskolestudentene-studerer-mye-og-klager-lite


Nasjonal spørreundersøkelse

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til studenter ved fagskoler, universiteter og høgskoler hver vår. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammene. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.

Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT).

Søk nå