Studieturene styrker samholdet

04. oktober 2018

Studietur Stockholm
Studenter under omvisning i Stockholms tunnelbane-utsmykninger høsten 2018. Foto: Anne Thomassen

Hvert år drar førsteåret vårt til Stockholm og andreåret til Berlin. Her møter studentene flere kulturelle institusjoner, blir kjent med kunst i offentlig rom og knytter bånd til hverandre på tvers av klassene.


Vi engasjerer lokale guider på museene vi besøker og studentene får oppgaver som de skal løse i fellesskap. I tillegg er det å reise på tur sammen en fin måte å bli kjent med hverandre.

Det faglige programmet er satt sammen av lærerne våre godt koordinert av administrasjonen. Studieturene er lagt til rette for at studentene våre får oppleve - sammen - hva det vil si å bruke gallerier og museer slik at de selv kan holde seg oppdaterte på samtidskunsten fremover.

De siste tre årene har vi reist til Stockholm og Berlin. Programmet er mye likt fra år til år. Under følger en smakebit:


Program i Stockholm høsten 2018

Tensta Konstall
Moderna Museet
Tunnelbane-utsmykninger
Thielska Galleriet
Waldemarsudde
Bonniers Konsthall


Program i Berlin 2017

Atelierbesøk hos billedkunstner Knut Henrik Henriksen
Holocaust Memorial
Neues Museum
Alte Nationalgalerie
Jüdishes Museum Berlin
Hamburger Bahnhof
Samlung Scharf-Gerstenberg
Gemäldegalerie
Treptower Park
Bauhaus Archiv
Kathe-Kollwitz Museum Berlin

Søk nå