Vårutstillingen - to utstillinger i én

18. mai 2018

Vårutstillingen 2018
Plakat for Vårutstillingen 2018.

1. juni 2018 kl. 17.00 åpner den årlige vårutstillingen ved Einar Granum Kunstfagskole. Her får du se avgangsstudentenes arbeider, i tillegg til semesterarbeidene til årets førsteårsstudenter. Vårutstillingen er gratis og åpen for alle, fredag 1. juni (vernissage) og fredag 8. juni (finnisage).


ANDREÅRSSTUDENTENES AVGANGSUTSTILLING

Andre studieår ved Einar Granum Kunstfagskole avsluttes med studentenes hovedprosjekt som blir vurdert av ekstern sensor og presentert under vårutstillingen. Studentene har fordypninger innen tredimensjonal kunst, tegning eller maleri. Hovedprosjektet deres er et praktisk, selvdrivende kunstfaglig arbeid etter to års fagskoleutdanning i visuelle kunstfag og her viser studentene at de kan planlegge, gjennomføre og presentere et selvdrivende kunstfaglig prosjekt, at de kan reflektere rundt faglige valg og videreutvikle eget prosjekt under veiledning og endelig at de kan sette eget arbeid inn i en større kontekst og bruke ulike metoder, teknikker og materialer på en utforskende måte.


FØRSTEÅRSSTUDENTENES SEMESTERPROSJEKTER

Første studieår avsluttes med en kortere prosjektperiode der studentene velger fordypning fra ett av de tre emneområdene: tredimensjonal kunst, tegning eller maleri. Prosjektet er selvdrivende under veiledning, og utfordrer studentene til å reflektere over egen prosess og eget uttrykk. Skisser, formidlingstekst og egenrefleksjon er viktige verktøy og prosjektet presenteres i førsteklasse-rommene under vårutstillingen.

Søk nå