Skolens 50-årsjubileum i 2020!

1 jan — 31 des

Klasse 2A, 1995
Klasse 2A ved Einar Granum Kunstskole i 1995. Foto: Trudy Mørk Wollbraaten

Jubileumsåret 2020

Når skolen fyller 50 år skal vi feire godt og lenge. Vi holder jubileumsutstilling på Kunstnernes Hus (april/mai), vi gir Granumfestivalen 2020 ekstra jubileumsstemning og vi lanserer en jubileumsbok i september.

Les anmeldelse av jubileumsboka her: Kunstfagskole i særklasse (kunstavisen.no)

* Jubileumsutstilling på Kunstnernes Hus: 25. april - 17. mai
* Granumfestivalen 2020: 25. april
* Jubileumsbok: medio september

Skolens historie

Einar Granum Kunstfagskole ble etablert i Kongens gate 4 i Oslo våren 1970. Med 15 elever startet Einar Granum (1920-1992) et tremåneders kveldskurs med undervisning tre ganger i uka. Skolen ble ganske snart en ettårig heldagsskole.

Våren 1971 flyttet skolen til Storgata/Lybekkergata, i 2000 videre til Seilduksfabrikken på Grünerløkka (der Kunsthøgskolen i Oslo holder til i dag) og i 2005 videre til lokalene på Vulkan.

Skolen fikk statsstøtte på 75% av driftsutgiftene fra 1.august 1988. Einar Granum Kunstskole dekket et behov for grunnleggende realkompetanse innen kunstfaglige studieretninger. Sidsel Granum, Einar Granums kone, var ansvarlig for den økonomiske og praktiske delen av skolens drift. Hun omgjorde skolens eierform til en stiftelse i 1998. Hennes ønske med stiftelsen var å sikre skolens fremtid ved å gi den en betydelig grad av selvstendighet og forutsigbarhet i sin organisasjons- og driftsform. Hun ville også sikre at skolen skulle være et minne om Einar Granums kunstneriske og pedagogiske gjerning.

I dag er Einar Granum Kunstfagskole landets største kunstskole med 125 studenter. Skolen tilbyr en toårig høyere yrkesfaglig utdanning i visuelle kunstfag, med mulighet for fordypning andre studieår innen tegning, maleri eller tredimensjonal kunst. Fullført og godkjent toårig høyere yrkesfaglig utdanning i visuelle kunstfag gir 120 studiepoeng og graden "høyere fagskolegrad i visuelle kunstfag".


Søk nå