Samordna opptak

1 feb — 15 apr

Mari Røysamb veileder
Faglærer og billedkunstner Mari Røysamb veileder andreårsstudent Max Mogensen i modellering. Foto: Lea Stuedahl

Toårig høyere yrkesfaglig utdanning i visuelle kunstfag


Artikkelen oppdateres fortløpende. (Oppdatert 3. desember 2019.)

Søknadsfrist er 15. april 2020 (kl. 23:59). Søknadsinformasjon blir lagt ut 1. februar på samordna opptak for fagskoler.

Opptak til Einar Granum Kunstfagskole skjer på grunnlag av bestått opptaksprøve og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom opptaksprøven dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. Det blir gjort en helhetlig vurdering av dine søknadsarbeider, din motivasjon og annen dokumentasjon som du sender inn. Det forutsettes at søkeren behersker norsk på lik linje med søkere som har generell studiekompetanse.

Ved opptaksprøven legges det vekt på:

- motivasjon
- kreative ferdigheter
- tekniske ferdigheter

Samordna opptak fra 2020

Hvert år tas det opp om lag 75 studenter til det toårige studiet i visuelle kunstfag. Einar Granum Kunstfagskole er med i samordna opptak for fagskoler fra og med våren 2020.


Har du spørsmål om opptaket ved Einar Granum Kunstfagskole? Ta kontakt med oss på inntak@granum-kunstfagskole.no

Har du spørsmål om samordna opptak for fagskolene? Ta kontakt på sokerinfo@samordnaopptak.no

Les mer om samordna opptak her: samordnaopptak.no/info/om/fagskoleopptak-nyheter

Søk nå