Søknadsfrist 15. april

1 feb — 15 apr

Mari Røysamb veileder
Faglærer og billedkunstner Mari Røysamb veileder andreårsstudent Max Mogensen i modellering. Foto: Lea Stuedahl

Samordna opptak til fagskoler

Opptak til Einar Granum Kunstfagskole skjer på grunnlag av en opptaksprøve, og fullført og bestått videregående opplæring (enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse) eller tilsvarende realkompetanse. Fra og med opptaket våren 2020 er skolen med i samordna opptak til fagskoler. Portalen åpnes 1. februar og søknadsfrist er 15. april 2020.


Opptaksprøven

Opptaksprøven består av to oppgaver som lastes opp i søknaden din. Du finner opptaksprøven og annen relevant informasjon om søknaden her: granum-kunstfagskole.no/soknad

Opptak kan skje på grunnlag av fullført videregående opplæring eller realkompetanse. Realkompetanse betyr at du har kompetanse tilsvarende videregående nivå som er tilegnet helt eller delvis utenfor skolesystemet. Når vi gjør en realkompetansevurdering, ser vi på søkerens kunnskaper som en helhet ut ifra opptaksprøven, utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring. Så send inn det du har av arbeidsattester, kursbevis, karakterutskrifter osv. Alt du har teller positivt. Utdanning og arbeidspraksis teller også i rangeringen av din søknad, så last opp det du har av dokumentasjon.

Det blir gjort en helhetlig vurdering av dine søknadsarbeider, din motivasjon og annen dokumentasjon som du sender inn. Søknadsfrist er 15. april.

Hvert år tas det opp om lag 75 studenter til det toårige studiet i visuelle kunstfag. Einar Granum Kunstfagskole er med i samordna opptak til fagskoler fra og med våren 2020.


Vil du vite mer?

* Du finner oppgavelyden og kan lese mer om opptakskravene våre her: granum-kunstfagskole.no/soknad
* Har du spørsmål om opptaket ved Einar Granum Kunstfagskole? Ta kontakt med oss på inntak@granum-kunstfagskole.no
* Les mer om samordna opptak her: samordnaopptak.no/info/om/fagskoleopptak-nyheter
* Har du spørsmål om samordna opptak for fagskolene? Ta kontakt på sokerinfo@samordnaopptak.no


Artikkelen er oppdatert 30. januar 2020

Søk nå