Søknadsfrist 15. april

1 feb — 15 apr

Mari Røysamb veileder
Faglærer og billedkunstner Mari Røysamb veileder andreårsstudent Max Mogensen i modellering. Foto: Lea Stuedahl

Artikkelen oppdateres fortløpende. (Oppdatert 21. januar 2020.)


Opptak til Einar Granum Kunstfagskole skjer på grunnlag av ditt talent, din motivasjon, og fullført og bestått videregående opplæring (enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse) eller tilsvarende realkompetanse.

Det blir gjort en helhetlig vurdering av dine søknadsarbeider, din motivasjon og annen dokumentasjon som du skal sende inn.

(Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse, i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen for Einar Granum Kunstfagskole. Skolen søker om unntak fra 23-årsgrensen slik at søkere som er 19 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.)


Søknadsfrist er 15. april. Søknadsinformasjon ligger allerede ute på vår egen hjemmeside: soknad.granum-kunstfagskole.no

Selve søknadsportalen, der du kan sende inn søknaden din, åpner 1. februar på siden for samordna opptak til fagskoler: samordnaopptak.no


Du vil bli bedt om å sende inn en motivasjonsekst og 5-8 egne arbeider.

Opptakskomiteen vurderer og rangerer søknaden din etter følgende kriterier:

FAGLIG VURDERING

* kreative ferdigheter
* tekniske ferdigheter
* motivasjon
* observasjonsevne
* evne til å uttrykke en idé eller følelse
* allsidighet i teknikker og uttrykk

VURDERING AV TIDLIGERE UTDANNING OG ANNEN RELEVANT ERFARING

* vitnemål fra videregående utdanning
* attester på arbeidserfaring
* annen relevant erfaring


Samordna opptak fra 2020

Hvert år tas det opp om lag 75 studenter til det toårige studiet i visuelle kunstfag. Einar Granum Kunstfagskole er med i samordna opptak til fagskoler fra og med våren 2020.


Vil du vite mer?

* Du finner oppgavelyden og kan lese mer om opptakskravene våre her: soknad.granum-kunstfagskole.no
* Har du spørsmål om opptaket ved Einar Granum Kunstfagskole? Ta kontakt med oss på inntak@granum-kunstfagskole.no
* Les mer om samordna opptak her: samordnaopptak.no/info/om/fagskoleopptak-nyheter
* Har du spørsmål om samordna opptak for fagskolene? Ta kontakt på sokerinfo@samordnaopptak.no

Søk nå