Studietur til Stockholm høsten 2019

24 sep — 27 sep

Studietur til Stockholm 2017
Studietur til Stockholm 2017. Foto: Eva Løveid Mølster

Hvert år drar vi på studietur med førsteårsstudentene våre til Stockholm. Her møter studentene flere kulturelle institusjoner, de blir kjent med kunst i offentlig rom og de knytter bånd til hverandre på tvers av klassene.

Vi engasjerer lokale guider på museene vi besøker og studentene får oppgaver som de skal løse i fellesskap. I tillegg er det å reise på tur sammen en fin måte å bli kjent med hverandre. Det faglige programmet er satt sammen av lærerne våre godt koordinert av administrasjonen. Studieturene er lagt til rette for at studentene våre får oppleve - sammen - hva det vil si å bruke gallerier og museer slik at de selv kan holde seg oppdaterte på samtidskunsten fremover.

Oppdatert program for høsten 2019 kommer.

Program i Stockholm høsten 2018

Tensta KonstallModerna Museet
Tunnelbane-utsmykninger
Thielska Galleriet
Waldemarsudde
Bonniers Konsthall

Søk nå