Vårutstillingen 2022

3 jun

7
Vårutstillingen på Granum. Foto: Lea Stuedahl

Fredag 3. juni kl. 17.00 åpner den årlige vårutstillingen ved Einar Granum Kunstfagskole. Her får du se avgangsstudentenes eksamensarbeider i tillegg til førsteårsstudentenes semesterarbeider. Vårutstillingen er et ONE-NIGHT-ONLY-arrangement. Det er gratis og åpen for alle. Velkommen!

ANDREÅRSSTUDENTENES AVGANGSUTSTILLING

Andre studieår på Granum er den individuelle utviklingen sentral. Høstsemesteret starter med fellesfag og studentene blir tildelt hovedveileder som følger dem gjennom idéfase, planlegging og gjennomføring av hovedprosjektet fram mot utstilling av hovedprosjektet i vårsemesteret. Studentene blir også tildelt portfolioveileder og en fast søknadsveileder tidlig i den individuelle utviklingsprosessen.

Utover i høstsemesteret velger studentene et fordypningsområde. Valget står mellom tredimensjonal form, tegning eller maleri, og studentene får veiledning i forkant av valget. Fordypningsperiodene varer i to måneder i høstsemesteret og tre måneder i vårsemesteret.

Studiet avsluttes med studentenes hovedprosjekt som blir vurdert av ekstern sensor og presentert under vårutstillingen. Hovedprosjektet er et praktisk, selvdrivende kunstfaglig arbeid der studentene viser at de kan reflektere rundt faglige valg og videreutvikle eget prosjekt under veiledning og endelig at de kan sette eget arbeid inn i en større kontekst og bruke ulike metoder, teknikker og materialer på en utforskende måte.

FØRSTEÅRSSTUDENTENES SEMESTERPROSJEKTER

Første studieår ved Einar Granum Kunstfagskole gir en bred innføring i ulike kunstfaglige teknikker og uttrykk, som utvikles i samspill mellom praktisk utprøving, noe teori og mye individuell veiledning. Studieåret består av seks emner. Første semester undervises det i tegning og farge. Andre semester undervises det i maleri, tredimensjonal form og profesjonalisering. Gjennom hele studieåret undervises det i kunsthistorie.

Førsteårsstudentenes vårsemester avsluttes med en selvdrivende prosjektperiode der studentene blir utfordret til å reflektere over egen prosess og eget uttrykk. Skisser, formidlingstekst og prosjektbeskrivelse er viktige verktøy i denne prosessen og prosjektet presenteres i klasserommene under vårutstillingen.

Arrangementet på Facebook: https://fb.me/e/38suNjcUP (klikk på lenken)

Søk nå