Eva Løveid Mølster

Eva Løveid Mølster

Rektor

Eva Løveid Mølster er rektor ved Einar Granum Kunstfagskole siden 2017. Hun har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Bergen med hovedoppgaven "Et bilde holdt oss fanget" fra 2001. Hun har også studert «estetik» og «idé- och lärdomshistoria» ved Uppsala universitet i tillegg til årsenhet i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen.

Hun er styreleder i Norske Fri- og Fagskolers Landsforbund (NFFL) og nestleder i styret til Forbundet Frie Fotografer (FFF).

Eva har tidligere vært avdelingsleder ved avdeling for visuell kunst og performativ kunst ved NISS (Nordisk Institutt for Scene og Studio) og senere Westerdals Oslo ACT (2011-15) og programansvarlig for bachelorprogrammet ved Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo (2015-17). Hun har undervist i kunstteori og skrivekunst siden 1994 ved blant annet Akademi for scenekunst, Høgskolen i Østfold og Høgskolen Kristiania og vært lærer, veileder og teoriansvarlig ved Robert Meyer Kunsthøyskole (2001-07).

Søk nå