Eva Løveid Mølster

Eva Løveid Mølster

Rektor

Eva Løveid Mølster er rektor ved Einar Granum Kunstfagskole siden 2017. Hun har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Bergen med hovedoppgaven "Et bilde holdt oss fanget" fra 2001. Hun har også studert «estetik» og «idé- och lärdomshistoria» ved Uppsala universitet i tillegg til årsenhet i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Våren 2023 fullførte hun emnet "Basiskompetanse i høyskolepedagogikk" (15 sp) ved Høyskolen Kristiania.

Hun er styreleder i Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL), nestleder i styret til Forbundet Frie Fotografer (FFF) og representerte NFFL i Nasjonalt fagskoleråd (Fagskolerådet) i perioden 2020-2022.

Eva har tidligere vært avdelingsleder ved avdeling for visuell kunst og performativ kunst ved NISS (Nordisk Institutt for Scene og Studio) og senere Westerdals Oslo ACT (2011-15) og programansvarlig for bachelorprogrammet ved Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo (2015-17). Hun har undervist i kunstteori og skrivekunst siden 1994 ved blant annet Akademi for scenekunst, Høgskolen i Østfold og Høgskolen Kristiania og vært lærer, veileder og teoriansvarlig ved Robert Meyer Kunsthøyskole (2001-07).

Søk nå