Ole Rosén

Ole Rosén

Underviser i tegning

Ole har vært lærer ved Einar Granum Kunstfagskole siden 1997. Han underviser hovedsakelig i tegning med særlig fokus på anatomi, kroki, perspektiv og analytisk tegning. Han har undervisningserfaring fra Kunsthøgskolen i Oslo og har tidligere vært studieleder ved Granum.

Ole er utdannet ved Hovedskous målarskole og Statens kunstakademi, og har studert bland annet i kunst- og litteraturhistorie.

Egen virksomhet omfatter utstillinger i inn- og utland, samt offentlige oppdrag med kunst i offentlig rom.

Søk nå