Er studentassistent for Kveldskroki på Granum

21. august 2023

2023 Samira Cherif
Granumstudent Samira Joséfine Chérif

Andreårsstudent Samira Joséfine Chérif er studentassistent under Kveldskroki på Granum denne høsten. - Jeg har tro på at krokitegning er bra for absolutt alle. Det handler mest om å lære å se, en evne som er overførbart til mye annet i livet, forteller hun.

.

Navn: Samira Joséfine Chérif
Utdannelse: Einar Granum Kunstfagskole (2022-24)
Instagram: @samira_josefine_cherif
Kveldskroki på Granum: Kveldskroki på Granum høst 2023
Barnas Verdensdager i oktober: Oslo World med Barnas Verdensdager


Hva er bra med krokitegning?

Krokitegning er kjempegod trening for å utvikle både evnen til å tegne og til å se. For meg er det til en viss grad som å ta notater om det jeg ser, ved bruk av raske streker og enkle former som stikkord. Jeg synes det er frigjørende å slippe tanken på å lage en pen og detaljert tegning, og å fokusere i stedet bare på det som er vesentlig for å fange bevegelighet i stillingen.

Jeg liker å bruke krokitegning også til å prøve ut ulike teknikker og blande blyanter, kull, penn og pastell. Hver gang merker jeg at krokitegning påvirker min måte å tegne og male på, at teknikken blir friere.

Jeg har tro på at krokitegning er bra for absolutt alle, uansett om man er kunstner eller ikke. Det handler mest om å lære å se, og dette er en evne som er overførbart til mye annet i livet.

I tillegg er det en fin mulighet til å være sosial og møte nye mennesker.


Hva går jobben din under kveldskrokien ut på?

På onsdager skal krokiassistenten passe på at rommet til kveldskroki blir ryddet før studentene går, og det skal plasseres et skilt foran døra. Man skal forberede både nok stoler til beregnet antall besøkere, papir og kullstift, og alt modellen trenger.

Assistenten skal ta imot besøkerne ved døren, være tilgjengelig hvis det er spørsmål, assistere krokiveilederen ved behov, og gjøre klar kaffe og te til pausene.


Nå skal du også holde krokiverksted for barn (0-12 år) under Barnas Verdensdager i oktober. Hvordan forbereder du deg til å veilede små barn i å tegne etter bevegelig modell?

Jeg har jobbet med barn før, og jeg er klar over at det er viktig å legge opp verkstedet sånn at det blir først og fremst gøy, lekent og morsomt, uten noe prestasjonsangst. Men det skal jo være lærerikt også, og man bør ikke undervurdere hvor raskt barna setter seg inn i nye utfordringer og hvor overraskende gode kreative resultater de får til.

Jeg har tenkt å gi noen enkle tips om for eksempel hvor det er lurt å starte fra, om å følge konturer, om å se på modellen mer enn på arket, og om å beskrive bevegelsen.

Det er viktig at det skal være innforstått fra starten at det ikke handler om å tegne hele figuren, og jeg skal forberede noen eksempler på forhånd, samt ha en liten demonstrasjon på stedet der de kan se mens jeg lager noen få raske skisser.

Hvis det er stemning for det, kan det hende det går an å ha en økt med en ekstra utfordring, som for eksempel å tegne med ikke-dominant hånd.


Hvorfor valgte du å gå på Einar Granum Kunstfagskole?

Jeg hadde hørt om Granum fra ulike kilder, og fått inntrykk på at skolen hadde veldig gode rykter og at tidligere studenter hadde fått spennende utviklinger og veier videre etter skolegang. Men jeg har basert mitt valg mest på studieplanen presentert på nettsiden. Det spilte en stor rolle for meg at skolen er i fagskoleordningen og at det er en oversiktlig, variert og strukturert studieplan med studiepoeng og krav om å fordype og bestå ulike emner.

Jeg trengte et lærested med god balanse mellom å lære grunnleggende teknikker og å utvikle sitt eget uttrykk, og jeg synes Granum gir mye plass til begge deler.

Jeg var også interessert i å ha kunsthistorie i undervisningsplanen, og det også har bidratt til at jeg har prioritert Granum framfor andre skoler.

Hva er det beste du har lært – så langt – på Granum?

Jeg har lært å ta utfordringer og gå ut av min komfortsone. Å male stilleben eller selvportrett selv om det ikke er det jeg har mest lyst til å lage, har vært utfordrende, men også langt mer lærerikt enn det jeg ville trodd før jeg prøvde. På samme måte har jeg fått sjanse til å oppdage at jeg er mer interessert til å jobbe med tredimensjonell kunst eller grafikk enn det jeg var klar over før jeg fikk prøve meg på det.

Mer generelt har jeg fått dypere forståelse av fargeteorier og valører, og jeg har satt pris på variasjon i undervisningen blant annet gjennom flere workshops og valgfag.


Har du noe tips til de som vurderer å søke på Granum?

Å være åpen for nytt innspill og muligheter, og å være nysgjerrig på seg selv og hva man selv kan klare å lage. Jeg anbefaler å søke uansett alder og bakgrunn. Jeg har selv begynt på Granum med helt annen akademisk- og arbeidsbakgrunn, og jeg har funnet et inkluderende og variert miljø som tar hensyn til individuelle forskjeller og samtidig gir alle de samme mulighetene til å få det meste ut av opplegget.

Søk nå