GRANUM + ØSTKUNST + OSLO OPEN: Granumstudenter underviser barn, unge og voksne

28. april 2023

2023 0422 Akvarellworkshop For Barn Med Julius Og Kim Andreas 02
Akvarellworkshop med Einar Granum Kunstfagskole på FUBIAK. Foto: Ayman Yassir

I år (2023) samarbeider Oslo Open, Einar Granum Kunstfagskole og ØST KUNST om aktiviteter for barn, unge og voksne. Vi har som felles mål at alle skal ha mulighet til å skape og å oppleve kunst. Vi vil bidra til å senke terskelen for å bli en del av kunstfeltet, for fremtidens kunststudenter, kunstnere og publikum.


Oslo Open inviterte til åpne atelierer lørdag 22. og søndag 23. april. Studentene ved Einar Granum Kunstfagskole inviterte til utstillinger, konserter og aktiviteter under Granumfestivalen lørdag 22. april. ØST KUNST inviterte til workshops og konserter på Barnas Kunztdag lørdag 22. april og under årets ØST KUNSTfestival 21.-27. april.

Granumstudenter, nåværende og tidligere, holdt flere av workshopene under Granumfestivalen, Barnas Kunztdag og ØST KUNSTfestival.


Granumworkshopene

Akvarellworkshop for barn på FUBIAK, med Julius og Kim Andreas
Kefir- og akvarellmaling på Einar Granum Kunstfagskole, med Julius og Kim Andreas
T-skjortemaling på Trosterudklubben, med Dorthea, Nicolas og Yaquelin
T-skjortemaling på FUBIAK, med Dorthea, Nicolas og Yaquelin


Julius Karoubi og Kim Andreas Roland Berger holdt akvarellworkshop på FUBIAK. Foto: Ayman Yassir
Akvarellworkshop på FUBIAK med Einar Granum Kunstfagskole. Foto: Ayman Yassir
Akvarellworkshop med Einar Granum Kunstfagskole på FUBIAK. Foto: Ayman Yassir


Kefir- og akvarellmaling under Granumfestivalen på Einar Granum Kunstfagskole. Foto: Fartein Rudjord
Kefir- og akvarellmaling under Granumfestivalen på Einar Granum Kunstfagskole. Foto: Fartein Rudjord
Kefir- og akvarellmaling under Granumfestivalen på Einar Granum Kunstfagskole. Foto: Fartein Rudjord
Kefir- og akvarellmaling under Granumfestivalen på Einar Granum Kunstfagskole. Foto: Fartein Rudjord
Kefir- og akvarellmaling under Granumfestivalen på Einar Granum Kunstfagskole. Foto: Fartein Rudjord
Kefir- og akvarellmaling under Granumfestivalen på Einar Granum Kunstfagskole. Foto: Fartein Rudjord
Kefir- og akvarellmaling under Granumfestivalen på Einar Granum Kunstfagskole. Foto: Fartein Rudjord
Kefir- og akvarellmaling under Granumfestivalen på Einar Granum Kunstfagskole. Foto: Fartein Rudjord
Kefir- og akvarellmaling under Granumfestivalen på Einar Granum Kunstfagskole. Foto: Fartein Rudjord
Kefir- og akvarellmaling under Granumfestivalen på Einar Granum Kunstfagskole. Foto: Fartein Rudjord
Kefir- og akvarellmaling under Granumfestivalen på Einar Granum Kunstfagskole. Foto: Fartein Rudjord


Dorthea Dølen, Nicolas Lowell Johansen og Yaquelin Eriksen holdt t-skjorteworkshoper på Trosterudklubben og FUBIAK.
Søk nå