Tilknyttet SiO

22. januar 2019

SiO-logo
Einar Granum Kunstfagskole er tilknyttet studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) fra og med vårsemesteret 2019. Illustrasjon: SiO-logo

Einar Granum Kunstfagskole er fra og med vårsemesteret 2019 tilknyttet studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).


Våre studenter har nå tilgang til flere gode SiO-tilbud som gjør studiehverdagen bedre.

SiO Helse

Karrieresenteret

SiO Foreninger

SiO Bolig

SiO Barnehage

SiO Athletica

SiO Mat og drikke


Den nye fagskoleloven åpner for tilknytning


Den nye fagskoleloven av 28. august 2018 åpnet for at fagskoler kan bli tilknyttet studentsamskipnadene.

I høst har Einar Granum Kunstfagskole vært i dialog med SiO og sendt søknad til Kunnskapsdepartementet om å få være tilknyttet SiO.

Godkjenningen fra departementet kom i desember 2018 og avtalen med SiO ble signert i januar 2019.


Les mer om SiO og de ulike tilbudene her: www.sio.no

Gjør deg kjent med den nye fagskoleloven her: Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)

Søk nå