ELVELANGS

22 sep

3-dim klassen viser arbeid under årets Elvelangs, i området ved studentsiloene og nedover elva rundt Vulkan-området.