Forteller om skolehverdagen på Instagram @granumkunstfagskole

21. august 2023

2023 Helge W Dahl
Granumstudent Helge Wilhelm Dahl

Andreårsstudent Helge Wilhelm Dahl er med og bidrar til skolens instagramkonto. Hver uke legger han ut bilder og forteller om skolehverdagen. - Granum er et fint sted å skaffe et sosialt nettverk, forteller han.

.

Navn: Helge Wilhelm Dahl
Utdannelse: Einar Granum Kunstfagskole (2022-24)
Instagram: @helgewilhelm og @wilhelminiatures
Skolens instagram: @granumkunstfagskole


Du har jo vært med å oppdatere skolens instagramkonto tidligere, fortell litt om hva jobben din går ut på.

Som studentassistent for skolens sosiale medier tar jeg bilder og skriver korte tekster om kursene vi har i løpet av semesteret. Jeg prøver å dokumentere kursenes prosess, og tar bilder fra flere av dagene i løpet av uka. Noen ganger tar jeg også turen innom de andre klassene for å se hva de jobber med, og om de løser oppgavene på andre måter.


Hvorfor valgte du å gå på Einar Granum Kunstfagskole?

Jeg har vært opptatt av kunst og kreativitet hele livet, men har så langt vært selvlært i kunstfaget. Jeg følte det var flere teknikker og basiskunnskaper som manglet, så jeg bestemte meg for å gå et par år på kunstfagskole for å bli bedre, og det har jeg også blitt!


Hva er det beste du har lært – så langt – på Granum?

Hovedfokuset i mine personlige prosjekter er skulptur og modellering, men det er nok likevel tegne- og maleemnene i anatomi og perspektiv som har vært viktigst for min kunstneriske utvikling. Tegning har gitt meg en bedre forståelse for rom, som definitivt har hjulpet meg når jeg jobber tredimensjonalt.


Har du noen tips til de som vurderer å søke på Granum?

Søk! Selv om det ikke nødvendigvis er å bli kunstner du vil ende opp med i fremtiden, vil de ferdighetene du lærer på Granum være nyttige å ta med seg videre i livet. Granum er også et fint sted å skaffe et sosialt nettverk, og studentene arrangerer aktiviteter også utenfor skoletiden.

Søk nå