Røysamb og Rosén med kunstprosjekt til Haukeland universitetssykehus

12. mai 2020

Røysamb og Rosén
Lærere og billedkunstnere Mari Røysamb og Ole Rosén i samtale med NRK om kunstprosjektet "Perler". Stillbilde: NRK

Ole Rosén og Mari Røysamb er billedkunstnere og lærere ved Einar Granum Kunstfagskole. For tiden jobber de sammen om et kunstprosjekt til det nye barne- og ungdomssenteret ved Haukeland universitetssykehus. – Utgangspunktet vårt for dette prosjektet er indre prosesser, forteller Ole.

Mari Røysamb er hovedveileder og underviser i blant annet modellering, installasjon og arkitektur for studentene på Granum. Ole Rosén underviser i blant annet perspektiv, anatomi, akt- og krokitegning. Sammen har de fått i oppdrag fra Kunst i offentlige rom (KORO) å gjøre et prosjekt i seks hager.


NRK-serien "Kunst under korona"
Se intervjuet med Røysamb og Rosén i NRK-serien "Kunst under korona".


Omsorg og ro

Kunstprosjektet på Haukeland skal «bidra til en atmosfære av omsorg og ro i et miljø der mange kan oppleve usikkerhet.» (koro.no) Alle tilbud innen psykiatri og somatikk til barn og unge samles i to nye bygg, der det første nå står ferdig.

Prosjektet til Mari og Ole - «Perler» - er delt inn i to faser: tre hager er allerede ferdigstilt (fase I). Nå er de i gang med de tre neste (fase II).


Perlen - hemmeligheten inne i deg

I dag kan du finne tre store perler i høypolert stål med ulike mønstre, liggende i Haukelands hager. - Ideen bak prosjektet «Perler» er at perlene hører sammen, eller har hørt sammen, samtidig som perlene er selvstendige og unike hver for seg, store, små og i ulike materialer, forteller Mari.

- Perlen kan være hemmeligheten du har inne i deg, det lille lyset du har. Kanskje noe du har mistet. Det er noe du setter pris på, det dyrebare, sier Ole.


Produksjon i koronatid

De neste sju perlene er store og skal fremstilles. Her er Ole og Mari i kontakt med potensielle samarbeidspartnere i Vietnam og Kina. - Jeg tenker meg at det lar seg gjøre å reise til Kina og Vietnam, kanskje neste vår eller neste høst, sier Mari som for sikkerehets skyld er i dialog med tre forskjellige verksteder.


Kunst under korona

Innslaget om Ole og Mari heter «Korona dag 50 - Røysamb og Rosén» og er en del av NRK-serien "Kunst under korona" som stiller spørsmålet: Hvilke kunstverk kan vi vente å se i det offentlige rom når koronarestriksjonene åpner for sosiale samlinger og avduking?

Regi og klipp: Ninja Benneche
Fotograf: Nils Petter Lotherington


Søk nå