Kunstdykk på Granum våren 2021

2 feb — 11 mai

Kunstdykk
Bildet er et utsnitt fra Balthasar van den Bossche: «An Artist's Studio» (1700-1715). Kilde: Wikimedia Commons

Få ting er bedre enn å betrakte kunstverk og høre historier fortalt av ekte mennesker som brenner for det de driver med.

Hvert år uteksamineres det mange kunstnere her i Norge. Hva skjer etter at skoleringen er ferdig og de står på egne bein? Hvordan klarte de å få til sin første utstilling, sin andre og tiende? Noen har kanskje noen tips på lur. Vi vil få innblikk i kunstnere i alle aldre, men felles for disse er deres kløktige arbeidsmåte.

Se arrangementet på Facebook.

Samtalene ledes av kunsthistoriker og formidler Hilde Hernes. Hilde er lærer i kunsthistorie for studentene på 1. år ved Einar Granum Kunstfagskole.

Kunstdykkere våren 2021:

Februar – Ebba Bring

Mars – Anders Kvammen

April – Ingunn Birkeland

Mai – Karen Nikgol


Søk nå