Anne Thomassen

Anne Thomassen

Studiekoordinator

Studiekoordinator rapporterer til direktør og skal sammen med rektor utforme og vedlikeholde årsplanen. Har ansvar for studentkontakt og vikarordning.

Søk nå