Mari Røysamb

Mari Røysamb

Hovedveileder og underviser i tredimensjonal form

Mari Røysamb jobber i egen kunstpraksis med ulike teknikker innenfor skulptur og bilde. Materialer utnyttes for å optimalisere ideer, som kan forbindes med tid, rom og menneskelighet. Fortellinger og visuelle metaforer lages i tegning, foto, tekstil, støp.


UNDERVISNINGSPRAKSIS

Mari har undervist på Granum i de fleste fag siden 1996. For tiden underviser og veileder hun i hovedsak for andreårsstudenter med fordypning i tredimensjonal kunst om form og materialbevissthet, tegning, modellering, støp, rom og arkitektur. Mari er hovedveileder for andreårsstudenter og holder spesifikke kurs i begreps-og metodearbeid.

Veiledning har stor plass i undervisningen. Økt idébevissthet parallelt med styrking av praktiske ferdigheter står sentralt.

Mari holder også prosjektbaserte kurs på Arkitekthøgskolen i Oslo, i støp og tegning.


UTDANNING

Utdannet ved Einar Granum Kunstskole, Arkitekthøgskolen i Oslo og Statens Kunstakademi. Studieopphold i Firenze.


KUNSTNERISK AKTIVITET

Har deltatt på utstillinger i Norge, Sverige og New York.

Jobber med kunst i offentlig rom med situasjon og sted. Som konsulent, og med kunstoppdrag alene og i samarbeid, for skoler, sykehus, offentlige plasser. Skulpturer i stein, bronse, stål, og jern blir laget i samarbeid med verksteder i Norge og i utland.


Søk nå