Thomas Sæverud

Thomas Sæverud

Hovedlærer (1C), underviser i tegning, maleri og komposisjon, 1. og 2. år

Utdannet billedkunstner ved Kunstakademiet i Oslo. Underviser i tegning, maleri og komposisjon, hovedvekt 1. år.

Søk nå