- Jobben min er å passe på at alle blir hørt

10. mai 2021

2021 Stine Marie Korsfur

Stine Marie Korsfur er førsteårsstudent og studentrådsleder. Hun mener kortreist psykisk helsehjelp er den viktigste kampsaken for dagens studenter. Men hva syns hun om å fremme kritikk til lærere og ledelse dersom det trengs? Og hva skjedde da Stine ble introdusert til koldnål i høstsemesteret?Du leder studentrådet og er styremedlem her på Granum. Hva innebærer det å være studentrådsleder?

For meg er den viktigste jobben til en studentrådsleder å passe på at alle blir hørt. Det å måtte fremme eventuell kritikk til lærere og ledelse på vegne av studentene er noe jeg anser som en naturlig del av jobben. Det er viktig at informasjonen formidles på en god måte. Det hjelper selvfølgelig også at jeg alltid opplever å bli møtt med forståelse i slike situasjoner.


Du var på ditt første møte i organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF) tidligere i vår. Hvordan var det? Og er det en sak du er spesielt opptatt av?

Mitt første landsmøte med ONF var både innholdsrikt og spennende, selv om det i år ble heldigitalt. Organisasjonen er et viktig talerør for fagskolestudenters rettigheter og interesser, og det er veldig gøy at flere tidligere Granum-studenter nå sitter i hovedstyret. Listen er lang med tanke på viktige saker, men en sak som har litt ekstra tyngde for meg er nok det å få sikret et kortreist tilbud når det kommer til psykisk helse. Dette er noe som også er særlig viktig i situasjonen vi befinner oss i nå.


Du er snart ferdig med førsteåret på Granum. Hvordan vil du si at du har utviklet deg faglig i løpet av denne tiden?

Året mitt på Granum har vært et av de beste studieårene mine hittil, selv midt i korona-situasjonen med mye digital undervisning. Det sier litt om kvaliteten på skolen og ikke minst lærerne. Vi er så heldige at vi har gode lærere som inspirerer og motiverer selv i en litt kjip korona-hverdag, og det betyr virkelig alt i denne tiden.

Det første året på Granum har betydd enormt for min faglige utvikling. Her har jeg fått god innføring i både tegning, maleri og 3dim, samtidig som jeg har blitt introdusert til en rekke spennende valgfag. Jeg var eksempelvis så heldig å få plass på et valgfag i koldnål i oktober, og forelsket meg helt i grafikk som følge av dette. Skolen har et flott grafikkverksted hvor jeg har tilbragt mye tid det siste året.


Vårutstillingen på Granum åpner fredag 4. juni. Hva har du tenkt å vise?

For øyeblikket arbeider jeg med en serie monotypier i sort/hvitt, inspirert av psykologien og særlig Rorschach-metoden. Jeg kommer nok til å vise et par av disse arbeidene.

(Stine Marie Korsfur: Akvarellmonotypier)


Vårutstillingen 2021: granum-kunstfagskole.no/vårutstillingen-2021

Live-åpning av Vårutstillingen på Granum (Facebook)

Søk nå