Studentprisen 2019

30. april 2021

2019 Christine Tjore Lervåg Studentprisen
Christine Tjore Lervold "En dårlig dag" (Studentprisen 2019)

Avgangsstudentene Christine Tjore Lervåg, Kim Andreas Roland Berger og Victoria Angelica Schilling Erichsen mottok hver sin pris under sommeravslutningen i juni 2019. Einar Granum Kunstfagskoles studentpris deles hvert år ut til studenter som utmerker seg i sine hovedprosjekter for utforskende selvstendighet, gjennomføringsevne og presentasjonsform. Årets jury har bestått av Jeannette Christensen og Halvard Haugerud.

CHRISTINE TJORE LERVÅG

«En dårlig dag», animasjon med tre projeksjoner (foto: privat)

Juryens begrunnelse: Christine viser at hun behersker tegnemediet. Med en levende strek animerer hun en figur på en overbevisende og måte. Vi ser at hun stoler på streken. Det er sikkert gjort og vi tror på fortellingen som er uttrykksfull og levende.

Nettside: https://www.instagram.com/christinetl.art/

KIM ANDREAS ROLAND BERGER

«Uten tittel» (fotokollasj, foto: privat)

Juryens begrunnelse: Arbeidet er et selvstendig og engasjerende maleri. I en undersøkende form har han arbeidet frem et maleri i stort format som lever i komposisjon og fargeklang. Det forholder seg til tradisjonen og eldre kunstnere, men er samtidig i dialog med det man er påvirket og influert av. Mange måter å behandle det maleriske på, går opp i en større enhet.

Nettside: https://www.instagram.com/jim_tylerino/

VICTORIA ANGELICA SCHILLING ERICHSEN

«Mold», tekstil som henger fritt i rommet (foto: privat)

Juryens begrunnelse: Et prosessuelt arbeid hvor kontroll og tap av kontroll, konstruksjon, destruksjon og reparasjon, går som et evig kretsløp. Et bilde på den kunstneriske prosessen. Når er noe ferdig, når er det nok? Et fint eksempel på de valg man må ta underveis i frembringelsen av et arbeid.

Nettside: https://www.instagram.com/vicseric/


Tidligere vinnere av Einar Granum Kunstfagskoles studentpris

Studentprisen 2021

Studentprisen 2020

Studentprisen 2018


Søk nå